11:59 | GMT: 09:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Podaż pieniądza M3 (Polska)

Podaż pieniądza M3 obejmuje:

  • pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
  • depozyty i inne zobowiązania złotowe i walutowe gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych, funduszy ubezpieczeń społecznych;
  • pozostałe składniki M3, tj. dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe oraz zobowiązania monetarnych instytucji finansowych z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu, a także jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego.

Definicja na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
22 lipiec 2019 9,3% 10% 9,9%
23 sierpień 2019 9,9% 9,5% 9,3%
23 wrzesień 2019 9,9% 10% 9,9%
Następna publikacja
Data publikacji
22 październik 2019