20:37 | GMT: 18:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
POLJADLO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLJADLO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
POLJADLO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLJADLO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLJADLO
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów sWIG80, WIG i WIG Poland.
POLJADLO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLJADLO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POLJADLO
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
POLJADLO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
POLJADLO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
POLJADLO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
POLJADLO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POLJADLO
Publikacja raportu za 2011 rok.
POLJADLO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLJADLO
NWZA ws. m. in. zatwierdzenia nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki, wyrażenia zgody na nabywanie oraz zbywanie przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstw, zmian w składzie RN.
POLJADLO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLJADLO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
POLJADLO
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
POLJADLO
NWZA ws. połączenia ze spółką KO–OPERATOR Bronikowski, Górzyński Sp.j. z siedzibą w Krakowie oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na GPW.
POLJADLO
WZA
POLJADLO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A3 i C.
POLJADLO
NWZA


«Powrót do terminarza spółek