00:43 | GMT: 22:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za 2017 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MGAMES
Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MGAMES
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
MGAMES
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
MGAMES
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
MGAMES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MGAMES
Publikacja raportu za 2016 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MGAMES
Dzień pierwszego notowania na NC 46.014.410 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MGAMES
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
MGAMES
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MGAMES
Publikacja raportu za 2015 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MGAMES
Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii D.
MGAMES
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii D.
MGAMES
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MGAMES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
MGAMES
Publikacja raportu za 2014 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MGAMES
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MGAMES
Publikacja raportu za 2013 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MGAMES
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC 406.737 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
MGAMES
Publikacja raportu za 2012 rok.
MGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MGAMES
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MGAMES
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MGAMES
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
MGAMES
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MGAMES
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek