22:54 | GMT: 20:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
GOVENA

Data
Spółka
Wydarzenie
GOVENA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOVENA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
GOVENA
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOVENA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GOVENA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
GOVENA
Publikacja raportu za 2018 rok.
GOVENA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GOVENA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
GOVENA
Publikacja raportu za 2017 rok.
GOVENA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, zmiany statutu.
GOVENA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GOVENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GOVENA
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.040.000 akcji serii A, 45.000.000 akcji serii B, 30.000.000 akcji serii C.


«Powrót do terminarza spółek