01:47 | GMT: 23:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BACD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BACD
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BACD
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BACD
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BACD
Publikacja raportu za 2016 rok.
BACD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BACD
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
BACD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BACD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BACD
Publikacja raportu za 2015 rok.
BACD
Początek notowań spółki AURUM (AUM) pod nazwą BACD (BAC), w związku ze zmianą firmy.
BACD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BACD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych członków zarządu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
BACD
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BACD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BACD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
BACD
Publikacja raportu za 2014 rok.
BACD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BACD
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BACD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BACD
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BACD
Początek notowań spółki INVENTUM (INM) pod nazwą AURUM (AUM), w związku ze zmianą firmy.
BACD
NWZA ws. zmiany działalności, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BACD
Początek notowań spółki IDEATFI (IDA) pod nazwą INVENTUM (INM), w związku ze zmianą firmy.
BACD
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BACD
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BACD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BACD
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BACD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BACD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, zmiany nazwy, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
BACD
Publikacja raportu za 2013 rok.
BACD
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BACD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BACD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BACD
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BACD
ZWZA
BACD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BACD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BACD
Publikacja raportu za 2012 rok.
BACD
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZA z 09 lutego 2012 oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
BACD
Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
BACD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
BACD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
BACD
NWZA
BACD
Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
BACD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
BACD
WZA
BACD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BACD
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
BACD
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BACD
Debiut spółki na GPW.
BACD
Zamknięcie publicznej subskrypcji.
BACD
Otwarcie publicznej subskrypcji.
BACD
Zakończenie budowy księgi popytu.
BACD
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek