21:16 | GMT: 20:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PKO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
PTE 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian statutu.
RBC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
TPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FEG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MCP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KGH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BGZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BFIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zbigniewa Jakubasa, Energopol - Warszawa S.A., Energopol - Trade S.A., Multico Sp. z o.o. i Wartico Invest sp. z o.o.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
JWC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KPI 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.
KIN 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, powołania członka RN, zamiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
MLG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ROB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PRU.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ENG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
08N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DOA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
GEU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ACP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
CDR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
PKP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ATC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CHP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DNP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
EMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FHD 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GBK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
GTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GCN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
JHM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KTY 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
LSI 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
NEU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NEU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PLW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PWX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
QRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TOA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VTG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WSE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów