00:52 | GMT: 22:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 41-50 z 21421 pozycji.
01.07.2019 09:40

Wyjście na starcie z pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zadeklarowało 41,5% badanych, wynika z sondażu skierowanego do pracowników firm zrzeszonych w Pracodawcach RP.  82% nie chce zwiększać składki ponad wpłatę podstawową, a 77,7% zadeklarowało brak zaufania do tego programu.

"Na podstawie wyników ankiety można z dużym prawdopodobieństwem trafności stwierdzić, że masowość udziału w PPK nie jest taka pewna. To zły sygnał" - powiedział główny ekonomista pracodawców RP Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Juchniewicz wskazał, że dobrą stroną PPK jest zachęcanie pracowników do długoterminowego oszczędzania na czas emerytury.

"Tego rodzaju zachęta wydaje się być w polskich warunkach koniecznością, co wprost wynika z niskiej stopy oszczędności, charakteryzującą polskie społeczeństwo. Ta stopa oszczędności wynosi w Polsce zaledwie ok. 2,5-3%, podczas gdy w krajach UE osiąga poziom 3-4 razy wyższy.Innymi słowy - mało oszczędzamy, bo…mało zarabiamy. Na szczęście ta tendencja zdaje się pozytywnie odmieniać" - powiedział Juchniewicz.

Według OECD, Polska odnotowuje pozytywny trend zwiększania się stopy oszczędności per capita (to efekt rosnących zarobków i niskiego bezrobocia), zaś w ciągu najbliższych 2 lat stopa oszczędności ma wynieść w Polsce ok. 3,6%, podali Pracodawcy RP.

Reforma związana z tworzeniem PPK rusza 1 lipca i obejmie na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Podstawowe wpłaty na konto PPK wyniosą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dołoży się państwo, które wpłaci uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat - maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto.

(ISBnews)

01.07.2019 09:05

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 48,4 pkt w czerwcu 2019 r. z 48,8 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. PMI wyniósł poniżej 50 pkt do najniższej wartości od czterech miesięcy, podkreślił Markit.

Konsensus rynkowy wynosił 48,9 pkt.

"Najnowszy odczyt wskaźnika odzwierciedlał przyspieszenie tempa spadku produkcji i nowych zamówień, częściowo równoważone przez poprawę sytuacji na rynku pracy, wydłużenie czasu dostaw oraz szybszy wzrost zapasów pozycji zakupionych. Liczba nowych zamówień spadła w czerwcu ósmy miesiąc z rzędu. Ponadto tempo spadku było najsilniejsze od początku tego roku. Osłabienie napływu nowych zleceń wynikało przede wszystkim z sytuacji na rynku krajowym (zamówienia eksportowe spadły w najwolniejszym tempie od siedmiu miesięcy)" - czytamy w komunikacie.

"W czerwcu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym pogorszyły się ósmy miesiąc z rzędu. Niepokojące jest to, że tempo spadku produkcji oraz nowych zamówień przyspieszyło, choć negatywny wpływ tych wyników na główny wskaźnik PMI złagodził nieco pierwszy od pięciu miesięcy wzrost zatrudnienia w przemyśle. Mimo że Indeks PMI w ostatnim okresie badań odnotował najniższą wartość od czterech miesięcy, średnia z II kwartału tego roku (48,8) lekko wzrosła w porównaniu do średniej z poprzedniego kwartału (48,2). To jednak niewielkie pocieszenie dla producentów, których oczekiwania względem przyszłej 12-miesięcznej produkcji były w czerwcu najsłabsze od sześciu i pół roku"  - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

01.07.2019 09:00

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w czerwcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy wskazują, że nastąpił spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia pomimo wzrostu liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy.

"Jest to drugi miesiąc wzrostu, a skala zmian była większa niż przed miesiącem. Zazwyczaj o tej porze roku dochodzi do sezonowego wzrostu wartości wskaźnika, co wynika między innymi ze zmniejszonej podaży nowych ofert pracy. Tegoroczna skala wzrostu WRP jest jednak mniejsza od ubiegłorocznej" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,4%. Zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie uległa zmianie i również wyniosła, podobnie jak przed miesiącem 5,4%.

Obecnie trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia. W szczególności - stosunkowo mały odpływ z bezrobocia do zatrudnienia może zapowiadać pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Cztery składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym spadku stopy bezrobocia. Wpływ jednej zmiennej jest neutralny, podało też Biuro.

"W maju najbardziej niepokojące informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy płyną z danych nt. liczby osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o nieco ponad 4 tys. mniej osób niż w kwietniu (spadek na poziomie około 7%). Wskazany strumień maleje trzeci miesiąc z rzędu. Również w porównaniu do maja 2018 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie. W maju 2019 osób takich było o niespełna 10 tys. mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (spadek o około 14%). Jednocześnie, zdawać należy sobie sprawę, iż w rejestrach bezrobotnych coraz większą część stanowią osoby, które dawno utraciły zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy" - czytamy w raporcie.

"Spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił pomimo wzrostu liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Po istotnym spadku liczby nowych wakatów dostępnych w PUP-ach, odnotowanym w okresie luty – marzec br. i braku zmian w kwietniu, w maju br. nastąpił wzrost napływu wakatów o nieco ponad 12 tys. ofert (około 13%). Liczba nowych ofert pracy jest jednak mniejsza, gdy porównamy dane z analogicznym okresem 2018 roku. W maju bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowano o 15 tys. mniej wakatów (około 13%) niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Trzecim podstawowym strumieniem na rynku pracy jest liczba osób, które rejestrują się jako bezrobotne w urzędach pracy. W maju napływ do zasobu bezrobotnych zmalał o niespełna 9 tys. osób (nieco ponad 6%), utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie i od początku 2016 roku cały czas zmniejsza się. Jest to jednak informacja jedynie połowicznie optymistyczna. Biorąc pod uwagę relatywnie małe szanse na zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nawet niewielki napływ nowych bezrobotnych pogłębia problem niewystarczającej efektywnej podaży pracy i trudności w dopasowaniu bezrobotnych do dostępnych ofert pracy, podało także BIEC.

Liczba osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie uległa zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale niezmiennie od 2013 roku maleje w tempie około 2% miesięcznie. Zmniejszeniu uległa natomiast wielkość poszczególnych frakcji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: młodych, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych.

"Według najnowszych danych (za kwiecień br.) zmniejszyła się wysokość wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych. Agregatowa kwota zasiłków zmalała w porównaniu do marca o nieco ponad 2%. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w kwietniu br. w porównaniu do marca napływ do bezrobocia zmalał o około 3,5%, to oznacza to, że relatywnie mniej (niż przeciętnie) nowych bezrobotnych było uprawnionych do pobierania zasiłku. To kolejny dowód na niską zatrudnialność osób bezrobotnych oraz małe szanse znalezienia pracy w przyszłości" - napisali analitycy.

Dobrą sytuację na rynku pracy, choć z pewnymi symptomami jego przegrzania, zdają się potwierdzać badania koniunktury. Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS w ujęciu miesięcznym nie uległ istotnym zmianom. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej uległa lekkiemu pogorszeniu, ale nieznacznie poprawiły się prognozy zatrudnieniowe menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zbliżony odsetek firm deklaruje w najbliższej przyszłości wzrost, jak i spadek wielkości zatrudnienia. W przekroju według wielkości firm chęć zwiększenia zatrudnienia w najbliższej przyszłości formułują przedsiębiorstwa średnie i duże, małe są mniej skłonne powiększać zatrudnienie. Z kolei, w ujęciu branżowym największe redukcje zatrudnienia zapowiadają niezmiennie od pewnego czasu producenci odzieży. Największe wzrosty liczby pracowników planowane są przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, podsumowano w materiale.

(ISBnews)

01.07.2019 07:54
28.06.2019 14:36
28.06.2019 12:00

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 1-7 lipca 2019Poniedziałek, 1 lipca 2019

--:-- Richard Clarida, członek zarządu Fed i Philip Lane, ECB
będą przemawiać w Helsinkach, w Finlandii
08:45 Luis de Guindos, ECB
weźmie udział w seminarium ECB "Polityka monetarna w strefie euro", we Frankfurcie, w Niemczech


Wtorek, 2 lipca 2019

11:30 Philip Lowe, prezes Banku Rezerw Australii
weźmie udział w spotkaniu ze społecznością biznesową, w Darwin, w Australii
12:35 John Williams, szef oddziału Fed w Nowym Jorku
weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas spotkania dotyczącego gospodarki globalnej i polityki monetarnej, zorganizowanego przez UBS, w Zurichu, w Szwajcarii
17:00 Loretta Mester, szefowa oddziału Fed w Cleveland
weźmie udział w Seminarium Wybitnych Mówców, w Europejskim Centrum Ekonomii i Finansów, w Londynie, w Wielkiej Brytanii


Środa, 3 lipca 2019

12:00 Jon Cunliffe, Bank Anglii
weźmie udział w konferencji banku centralnego Portugalii, w Lizbonie, w Portugalii
14:15 Ben Broadbent, Bank Anglii
będzie przemawiał na konferencji edukacji finansowej, wspieranej przez Department for Education and HMT, w Londynie, w Wielkiej Brytanii


Czwartek, 4 lipca 2019

11:10 Luis de Guindos, ECB
będzie przemawiał w Lizbonie, w Portugalii


Piątek, 5 lipca 2019

11:10 Luis de Guindos, ECB
weźmie udział w panelu „Restrukturyzacja sektora finansowego w Hiszpanii: spoglądanie wstecz z perspektywy”, podczas konferencji zorganizowanej przez Spanish Executive Resolution Authority (FROB), w Madrycie, w Hiszpanii


Sobota, 6 lipca 2019

10:10 Stefan Ingves, prezes Narodowego Banku Szwecji
weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat relacji między zaufaniem a ewolucją lokalnych, krajowych i międzynarodowych systemów monetarnych, podczas konferencji, w Aix-en-Provence, we FrancjiWszystkie godziny podano wg czasu polskiego.
 

27.06.2019 14:34
27.06.2019 14:33
27.06.2019 14:10
27.06.2019 11:06
Wtorek, 16 lipca 2019
00:45 Nowa Zelandia Inflacja konsumencka II kw.
03:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA lipiec
09:00 Turcja Stopa bezrobocia maj
09:00 Francja Wystąpienie publiczne szefa Banku Francji (Francois Villeroy de Galhau)
10:00 Włochy Bilans handlu zagranicznego maj
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia maj
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia maj
11:00 Strefa Euro Handel zagraniczny maj
11:00 Włochy Inflacja konsumencka czerwiec