08:17 | GMT: 07:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 11-20 z 21950 pozycji.
11.02.2020 10:09
10.02.2020 11:54

Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer.

"Realny PKB wzrósł o +4% w roku jako całość, co oznacza spadek z poziomu +5,1% w 2018 r. i osiągnięcie wartości nieco poniżej prognozy konsensusu (+4,2%), według wstępnych danych szacunkowych. Informacje dotyczące strony popytowej dostępne są tylko częściowo, ale wskazują, że głównym motorem napędowym wzrostu w 2019 r. był popyt krajowy (+3,6 pkt proc.), podczas gdy wkład eksportu netto wyniósł +0,4 pkt proc. Konsumpcja prywatna wzrosła o +3,9%, co oznacza spadek z +4,3% w 2018 r. Dzięki kontynuowanemu wykorzystaniu funduszy UE na kwalifikujące się projekty, inwestycje trwałe wciąż jeszcze odnotowały wzrost +7,8% w ostatnim roku, chociaż nieco poniżej poziomu +8,9% uzyskanego w 2018 r. Zapasy odjęły -0,8 pkt proc. od całościowego wzrostu PKB w 2019 r., będąc tym samym głównym elementem przyczyniającym się do rocznego spowolnienia" - napisał w komentarzu Stamer.

W jego ocenie, dane z całego roku sugerują znaczne zwolnienie wzrostu w ostatnim kwartale 2019 r., dopełniając stały trend spadkowy w kwartalnych wskaźnikach wzrostu w trakcie roku.

"Dane PKB za IV kw. nie zostały jeszcze przekazane, ale dane za rok jako całość wskazują, że wzrost rok do roku (r/r) znacząco zwolnił do +2,7% w IV kw. z +3,9% w III kw., +4,6% w II kw. i +4,8% w I kw. Ten wniosek jest potwierdzony przez podobny stały spadek wzrostu produkcji przemysłowej, który osiągnął najniższy poziom od trzech lat +3% r/r w IV kw. Ponadto wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do kwartalnej średniej 46,8 punktów w IV kw., poziomu najniższego od ponad 10 lat" - czytamy również.

Euler Hermes prognozuje dalsze całoroczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2020 roku na poziomie 3,2%, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach.

"Patrząc na dane miesięczne, wskaźnik PMI dla przemysłu, a także jego podkomponenty, nowe zamówienia i nowe zamówienia eksportowe faktycznie osiągnęły najniższe poziomy w październiku 2019 r. i odnotowały lekkie ożywienie pod koniec ubiegłego roku. W konsekwencji przewidujemy, że realny wzrost PKB osiągnie najniższy poziom na przełomie roku i prognozujemy stopniowe ożywienie (z poziomu +2,7% r/r odnotowanego w IV kw.) w trakcie 2020 r." - podsumował starszy ekonomista Euler Hermes.

(ISBnews)

10.02.2020 11:05

Kaufland Polska zamierza od 1 marca br. wprowadzić podwyżki dla wszystkich pracowników w Polsce proporcjonalne do stanowiska i stażu pracy. Łącznie na podwyżki sieć przeznaczy niemal 50 mln zł, podała spółka.

"Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których mogą korzystać nasi pracownicy, jak również inwestujemy w różnorodne procesy optymalizacyjne, które mają ułatwić pracę" - powiedziała dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska Małgorzata Ławnik, cytowana w komunikacie.

Podwyżki płac obejmą wszystkich pracowników sieci - zarówno pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych, jak i pracowników centrali. Poziom wynagrodzeń będzie podnoszony proporcjonalnie do pełnionej funkcji. Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy pracownicy otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego, wyjaśnia sieć w materiale.

"W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, sieć wprowadziła podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Co więcej, pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100-proc. frekwencję w pracy. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy, a po rocznym doświadczeniu można potwierdzić jego skuteczność" - czytamy dalej.

Według sieci, wyniki ostatnich analiz wykazały, że Kaufland jest jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców wśród sieci handlowych w Polsce.

"Po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku. Oprócz atrakcyjnych wynagrodzeń sieć oferuje przede wszystkich stabilne warunki zatrudnienia będące fundamentem współpracy. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Pierwsza umowa, niezależnie od poziomu zatrudnienia, jest zawsze na okres 7 miesięcy, kolejna jest już umową na czas nieokreślony. Dobre warunki pracy nie tylko sprawiają, że sieć rokrocznie nagradzana jest w tym zakresie, lecz także jest to miejsce, z którym wielu pracowników na długo wiąże swoją karierę zawodową. Ponad 67% wszystkich pracowników posiada już ponadtrzyletnie doświadczenie zawodowe w sieci" - podsumowano w materiale.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada około 1 200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 213 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

(ISBnews)

10.02.2020 08:16

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,6 mld zł w IV kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

"Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,6 mld zł; w tym :

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,42 mld zł

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 0,34 mld zł.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,21 mld zł

"Jednocześnie sółka informuje, iż z dniem 1 grudnia kluczowa instalacja projektu EFRA, t.j. instalacja opóźnionego koksowania (DCU) została przekazana do użytkowania. W związku z powyższym w październiku i listopadzie 2019 roku przychody oraz koszty związane z produktami instalacji DCU nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, tylko odpowiednio pomniejszały oraz powiększały nakłady inwestycyjne. W rezultacie szacowana marża stanowiąca pomniejszenie nakładów inwestycyjnych w IV kw. 2019 roku to: 0,09 mld zł" - czytamy dalej.

Grupa Lotos planuje publikację raportu za IV kw. i 2019 r. na 12 marca 2020 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

07.02.2020 14:32
07.02.2020 08:05
06.02.2020 14:32
06.02.2020 13:02

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% w styczniu 2020 r. wobec 5,2% w grudniu ub.r., podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

"Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia tego roku 5,5%. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku to wzrost o 0,3 punktu procentowego, ale kiedy już porównamy dane rok do roku to okazuje się, że w minionym miesiącu stopa bezrobocia była o 0,6 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia tego roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 922,4 tys. osób. Styczeń 2020 roku był pierwszym od 30 lat, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona, podano także.

"Na przestrzeni 30 lat styczeń 2020 roku był pierwszym, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona osób. Można zatem powiedzieć, że jest to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat" - skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Według danych ministerstwa, liczba osób bezrobotnych w porównaniu do końca grudnia 2019 roku wzrosła o 56 tys. osób, czyli o 6,5 %.

"W ocenie resortu, wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych wynika m.in. z zakończenia prac sezonowych w rolnictwie, budownictwie, turystyce, a także z powodu rejestracji w urzędach pracy osób, którym zakończyły się umowy na czas określony" - czytamy dalej.

Ministerstwo podało, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2020 roku (wg wstępnych danych) wyniosła 119,1 tys. i w porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosła o 40,7 tys.

Według projektu budżetu na 2020 r., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. miała wynieść 5,5%, a na koniec 2020 r. - 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.

(ISBnews)

06.02.2020 08:46
06.02.2020 08:16

mBank odnotował 116,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 316,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane dane.

"Dochody ogółem Grupy mBanku zmniejszyły się o 5,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 409,3 mln zł. Dochody podstawowe spadły z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł w ujęciu kwartalnym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 010,5 mln zł wobec 923,33 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 261,48 mln zł wobec 219,25 mln zł rok wcześniej.

"Spadek wyniku z tytułu odsetek o 53,7 mln zł, tj. 5% wynika z pomniejszenia przychodów z tytułu odsetek o 68,5 mln zł w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie kredytowej" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku zmniejszyła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2019 r. osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,81% w III kwartale 2019 r.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 5,2% do kwoty 261,5 mln zł, głównie dzięki lepszemu rezultatowi na kartach płatniczych oraz wyższym przychodom z działalności kredytowej i prowizjom za prowadzenie rachunków. Wynik na działalności handlowej obniżył się o 7,7%, przede wszystkim z powodu niższego wyniku z pozycji wymiany. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pozostało ujemne, ale zmniejszyło się w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy utworzono wyższe rezerwy na przyszłe zobowiązania (w tym w IV kwartale rezerwa na koszty potencjalnych zwrotów prowizji w odniesieniu do przedterminowych spłat kredytów przed dniem wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyniosła 9,6 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 15,2 mln zł)" - wskazano także w materiale.

W IV kwartale 2019 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 1,6% w stosunku do III kwartału i wyniosły 533,7 mln zł. Spadek nastąpił głównie za sprawą niższych o 6,3% kosztów pracowniczych. Koszty rzeczowe również zostały ograniczone o 2,9%, głównie dzięki obniżeniu wydatków administracyjnych i na obsługę nieruchomości oraz kosztów IT. Efektem opisanych powyżej trendów był wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 37,9%, czyli nieznacznie wyższym od 36,2% odnotowanego w poprzednim kwartale, podał też bank.

"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 174,9 mln zł w IV kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 74,5 mln zł tj. o 29,9%" - napisano w raporcie.

Spadek salda rezerw nastąpił w segmencie detalicznym (w poprzednim kwartale podwyższona utrata wartości kredytów i pożyczek była spowodowana rekalibracją modeli wykorzystywanych do pomiaru utraty wartości kredytów).

"Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miał ujemny wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, który osiągnął wartość 293,5 mln zł w porównaniu do 66,6 mln zł w poprzednim kwartale. Wzrost ten był spowodowany zmianą metodologii kalkulacji rezerw na ryzyko prawne dotyczące indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich" - podsumowano.

Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. wobec 145,78 mld zł na koniec 2018 r.

W całym 2019 r. bank miał 1 010,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 302,79 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 980,98 mln zł wobec 1 303,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał też w raporcie, że wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2019 roku wyniosła 105 347,5 mln zł (+621,9 mln zł, tj.+0,6% kwartał do kwartału).

"Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym obniżyła się kwartalnie do 47 785,7 mln zł, czyli o 1,8% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy-sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 0,7%). Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zwiększył się w relacji do końca III kwartału 2019 roku o 2,3% i wyniósł 60 360,7 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe wzrosły o 1,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału (do wartości 38 979,0 mln zł) za sprawą dynamicznie rosnącej nowej sprzedaży" - czytamy w materiale.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2019 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 34 305,2 mln zł i zmniejszyła się w ujęciu kwartalnym o 450,9 mln zł, czyli o 1,3%.

W IV kwartale 2019 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do ubiegłego kwartału o 695,5 mln zł, tj. 0,6%.

"Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły wartość 77 664,4 mln zł na koniec 2019 roku i były wyższe o 7,7% kwartał do kwartału. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych przyrosły o 5 580 mln zł, tj. 9,8%, zaś wolumen depozytów terminowych był niższy o 68,9 mln zł, tj. 0,5%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły 38 137,9 mln zł na koniec IV kwartału" - napisano także.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zmniejszył się nieznacznie w IV kwartale 2019 roku, głownie w związku ze spadkiem funduszy własnych (wynikającym z wyższych pomniejszeń funduszy z tytułu wartości niematerialnych oraz utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2019 roku wyniósł 19,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I był równy 16,5%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)

Poniedziałek, 17 lutego 2020
- Chiny Podaż pieniądza M2 styczeń
- Chiny Nowe kredyty styczeń
00:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto IV kw.
02:30 Chiny Ceny nieruchomości styczeń
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa grudzień
08:00 Norwegia Bilans handlu zagranicznego styczeń