17:15 | GMT: 15:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
09.08.17 07:56

Energa odnotowała 174 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 127 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 300 mln zł wobec 35 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 542 mln zł wobec 445 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 487 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 2 316 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 484 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 197 mln zł w porównaniu z 4 937 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 1 143 mln zł w I półroczu i była wyższa o 53 mln zł niż rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze należy uznać zdecydowanie za udane. Grupa rozwija się we właściwym tempie, zgodnie z przyjętą strategią. Mimo trudnego otoczenia zewnętrznego mamy wyraźnie lepsze wyniki niż rok temu. Bezpieczeństwo energetyczne i szansę na zwiększenie przychodów widzimy nie tylko w nowych źródłach konwencjonalnych, ale także w lepszym bilansowaniu produkcji OZE. Dlatego jesteśmy liderami magazynowania energii i usług DSR (Demand Side Response). Drugie półrocze rozpoczęliśmy z solidnym buforem finansowym, także dlatego, że skutecznie wydeptujemy własną ścieżkę rozwoju w silnie wpływającym na nas otoczeniu regulacyjnym i administracyjnym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2017 r. Energa zrealizowała inwestycje na poziomie prawie 528 mln zł, z czego 434 mln zł w segmencie dystrybucji. Grupa przeprowadziła następujące działania:

- przyłączyła blisko 25 tys. nowych klientów

- wybudowała i zmodernizowała 1 865 km linii wszystkich napięć

- przyłączyła do sieci blisko 12 MW nowych źródeł OZE.

"Wysokie nakłady inwestycyjne w segmencie dystrybucji przyczyniają się do systematycznej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, co od kilku lat plasuje Energę w krajowej czołówce. Energa Operator w I półroczu 2017 roku poprawiła wskaźniki SAIDI i SAIFI odpowiednio o 23% i 8%, kształtując je na poziomie odpowiednio 73,9 min./odb. i 1,1 przerwy. Rok temu było to odpowiednio – 95,7 min./odb. i 1,2 przerwy" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 210 mln zł wobec 836 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)

Czwartek, 19 lipca 2018
01:50 Japonia Handel zagraniczny czerwiec
03:30 Australia Sytuacja na rynku pracy czerwiec
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego czerwiec
09:00 Czechy Inflacja producencka czerwiec
10:30 Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej czerwiec
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii lipiec
15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
16:00 USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień