05:21 | GMT: 03:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
14.11.17 07:49

CCC odnotowało 38,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,3 mln zł wobec 25,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 987,2 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 664,7 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych oraz sprzedaż w kanale e-commerce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w okresie 01-09.2017 r. stanowiły 81,1% całości sprzedaży do klientów zewnętrznych, przy 4,6% sprzedaży hurtowej, 14,3% sprzedaży w kanale e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w okresie 01-09.2017 r. wyniósł 60,2% w porównaniu z 62,4% w 2016 r. (spadek udziału wynika z dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż w przeliczeniu na m2 wyniosła 4,9 tys. zł/m2 w okresie I-III kw. 2017 r. (wobec 4,5 tys. zł/m2 w porównywalnym okresie 2016 r.) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 8,2% do poziomu 564 m2.

Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +18,1%; Europa Środkowo-Wsch. +11,1%; Europa Zachodnia +6,9%), podano także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 143,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 833,5 mln zł w porównaniu z 2 059,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 26,6 mln zł wobec 33,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)