16:09 | GMT: 14:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
25.05.20 07:57

Inwestorzy, którzy inwestują na rynku giełdowym i pozagiełdowym, mogą kupować akcje spółek akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych. Akcje to jeden z najbardziej znanych rodzajów papierów wartościowych na całym świecie.

 

Z akcjami związanych jest wiele różnego rodzaju wskaźników. Jakich? Jak je poprawnie interpretować?

Czym są akcje?

 

Akcje to papiery wartościowe o charakterze majątkowym (więcej informacji - www.xtb.com/pl/akcje-kb). Posiadacz akcji staje się automatycznie posiadaczem udziałów w spółce emitującej akcje. Ma prawo do uczestnictwa w zysku spółki oraz uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania nią. Akcja przydziela zatem inwestorowi - akcjonariuszowi prawa oraz obowiązki w spółce, wraz z częścią kapitału akcyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, akcje spółek publicznych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, mają postać zdematerializowaną, zaś spółek niepublicznych  - dokumentową, materialną, sporządzoną w formie pisemnej, choć w przyszłości ma się to zmienić na korzyść zapisów elektronicznych.

Wskaźniki związane z akcjami

 

Dla inwestora najważniejszą informacją przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w akcje jest ich wartość nominalna, cena emisji oraz zysk netto przypadający na jedną akcję. Nie są to jednak wszystkie wskaźniki, które skutecznie opisują każdą z akcji. Wartość nominalna akcji to wielkość kapitału zakładowego, inaczej kapitału akcyjnego, jaka przypada na jedną akcję. Minimalna wartość nominalna akcji może wynosić 0,01 zł. Cena emisyjna to cena, po jakiej akcja sprzedawana jest na rynku pierwotnym, w ramach emisji przez emitenta. Wartością księgową akcji określa się z kolei wartość aktywów netto spółki przypadającą na jedną akcję.

Kiedy ponownie akcje są wypuszczane na rynek giełdowy, czyli sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, wówczas mówimy o cenie rynkowej akcji. Po kursie tym są one sprzedawane lub kupowane na rynku wtórnym.

Bardzo ważną informacją opisującą akcje jest zysk netto przypadający na jedną akcję, nazywany z języka angielskiego EPS - Earning Per Share. Wzrost takiego wskaźnika pozytywnie wpływa na notowania akcji. Nowa emisja akcji przez spółkę akcyjną powoduje, że obniża się zysk na jedną akcję. Mówi się w takiej sytuacji o rozwodnieniu kapitału akcyjnego.

Kolejnym wskaźnikiem związanym z akcjami jest DPS, czyli Dividend Per Share - dywidenda na jedną akcję. To część zysku przeznaczona do podziału między akcjonariuszami, podzielona przez ilość akcji. Zasadniczo im wyższa dywidenda, tym automatycznie większe są dochody z udziału dla akcjonariuszy i mniejszy zysk pozostawiony w spółce. Obniża to możliwość rozwoju spółki, dlatego nie wszystkie spółki decydują się w ogóle na wypłacanie dywidendy akcjonariuszom.

Sprawdź: Jak wybrać najlepsze konto maklerskie?

 

Z dywidendą związany jest wskaźnik w postaci stopy dywidendy - DY, czyli z angielskiego Dividend Yield, który jest stosunkiem dywidendy przypadającej na jedną akcję i jej ceny rynkowej. Jeśli stopa dywidendy jest wysoka jest to równoznaczne z tym, że spółka przeznacza dużą część swojego zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, polityka wypłacania wysokiej dywidendy może w przyszłości wpływać niekorzystnie na rozwój spółki.

Dobrym wskaźnikiem, który określa, czy warto jest zainwestować w akcje danej spółki, jest wskaźnik cena-zysk (Price-Earnings Ratio), czyli stosunek ceny rynkowej akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję. Wskaźnik ten odzwierciedla wycenę zysku netto spółki przez rynek i im będzie wyższy, tym akcje spółki mają wyższy kurs - są droższe i wzrasta ryzyko ich przeceny w przyszłości.

W kontekście akcji spółek giełdowych mówi się o wskaźniku cena-wartość księgowa, który określa stosunek ceny rynkowej akcji do wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję. Im będzie wyższy, tym akcje spółki są bardziej przewartościowane w stosunku do wartości majątku spółki, dlatego wzrasta ryzyko ich rychłej przeceny. Zbyt niski wskaźnik świadczy analogicznie o tym, że inwestorzy negatywnie postrzegają spółkę i nisko ją wyceniają.

Jeśli spółka wypłaca dywidendę, można mówić o wskaźniku wypłaty, który określa stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do zysku netto przypadającego na jedną akcję. Jeśli jednak dywidenda, a wraz z nią zysk jest zatrzymany w spółce, mówimy o wskaźniku zatrzymania, czyli stosunku zysku zatrzymanego w spółce, przypadającego na jedną akcję do zysku netto przypadającego na akcję.

Polecany artykuł: https://trading-academy.pl/jak-wybrac-najlepsze-konto-maklerskie/

Przejdź do: Najlepszy kurs maklerski 

 

 

Wtorek, 2 czerwca 2020
03:30 Australia Saldo rachunku bieżącego I kw.
03:30 Australia Zapasy niesprzedanych towarów I kw.
06:30 Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide maj
08:30 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna kwiecień
09:00 Węgry Indeks PMI dla przemysłu maj
09:00 Czechy Produkt Krajowy Brutto I kw.
09:00 Węgry Inflacja producencka kwiecień
09:00 Węgry Bilans handlu zagranicznego marzec
09:30 Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu maj