16:10 | GMT: 14:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Aktualności
02.10.19 16:00

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r., inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliże celu inflacyjnego.

"Inflacja, po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r., w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliże celu inflacyjnego" - czytamy w komunikacie.

RPP ocenia, że inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

Rada podtrzymała ocenę, według której wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą.

"Utrzymuje się dobra koniunktura, chociaż napływające dane wskazują na prawdopodobne obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w III kwartale, do czego przyczynia się głównie osłabienie koniunktury za granicą. Stabilizująco na dynamikę PKB oddziałuje natomiast rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Nadal rosną także inwestycje w gospodarce" - czytamy dalej.

"Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano w komunikacie.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

(ISBnews)

Czwartek, 4 czerwca 2020
03:30 Australia Sprzedaż detaliczna kwiecień
03:30 Australia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
08:30 Szwajcaria Inflacja konsumencka maj
09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna kwiecień
09:00 Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. kwiecień
09:30 Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień
11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna kwiecień
13:30 USA Raport Challengera maj
13:45 Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec
14:30 Strefa Euro Projekcje makroekonomiczne ECB