06:50 | GMT: 04:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
14.05.19 07:40

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem osiągnął poziom 1 012 mln zł wobec 976 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 489 mln zł wobec 1 316 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 5 901 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 5 831 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018r. Jest to więc kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok. Grupa PZU wygenerowała przypis składki w wysokości ponad 5,9 mld zł, w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020. Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50%, a także 46-proc. wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r." - skomentował prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 237 mln zł wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej.

CFO Grupy PZU Tomasz Kulik zwrócił uwagę, że wyniki Grupy PZU zostały osiągnięte pomimo presji cenowej w ubezpieczeniach majątkowych.

"Po stronie ubezpieczeniowej nadal realizowaliśmy wysokie marże ze wskaźnikiem mieszanym 87%. W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5% czyli 2,7 pkt proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie poza-bankowym o 30% r/r" - wskazał Kulik, także cytowany w komunikacie.

Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych, jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.5 pkt proc., dodał.

"Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela, przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII - 222%, wzrost r/r o 14 pkt proc. Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za rok 2018 pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej stopy dywidendy 6,8%" - podsumował CFO.

Z kolei prezes PZU Życie Roman Pałac zwrócił uwagę na wzrost składki okresowej PZU Życie - szybszy niż w przypadku innych graczy na rynku. Udział PZU Życie w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9% w 2018, a rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 16,8%.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

Środa, 24 lipca 2019
00:45 Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego czerwiec
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu lipiec
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu lipiec
09:15 Francja Indeks PMI dla usług lipiec
09:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu lipiec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług lipiec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu lipiec
10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 czerwiec
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług lipiec
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu lipiec