11:36 | GMT: 09:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Aktualności
14.09.20 14:00

Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 620 mln euro wobec 2 842 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 824 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W lipcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,4 mld zł), usług (9,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,3 mld zł). Z opublikowanych 14 września 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 160 mln euro nadwyżki C/A.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,2 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wypłaty dywidend z zysku za 2019 r. (2 mld zł), dodatnie reinwestowane zyski1 (3,5 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,7 mld zł). Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

Piątek, 25 września 2020
- Polska Decyzja Fitch ws. ratingu
09:30 Szwecja Inflacja PPI sierpień
10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 sierpień
13:00 Wlk. Brytania Biuletyn kwartalny BoE III kw.
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku sierpień
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. sierpień
15:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień
21:10 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)