10:00 | GMT: 08:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
22.11.19 13:35

Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje w listopadzie wzrost o ok. 2% r/r, a produkcja budowlano-montażowa spadnie o 6% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

"W listopadzie, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach koniunktury GUS, poziom aktywności w sektorach przemysłowym i budowlanym w dużej mierze determinowany będzie mniejszą o 2 liczbą dni roboczych w relacji do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Tym samym w bieżącym miesiącu oczekujemy ok. 2-proc. wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu oraz 6-proc. spadku produkcji budowlano-montażowej. W przypadku sektora budowlanego w listopadzie należy spodziewać się pozytywnego wkładu ze strony przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie budynków" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2019 roku była o 3,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 3,7%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost osiągnął 7,8%, a narastająco w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 wyniósł 4,3%.

Nieco słabiej wypadły natomiast dane z sektora budowlanego, gdzie produkcja sprzedana spadała w październiku w ujęciu realnym o 4%. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja spadła o 1,1% r/r.

Resort przypomina, że w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, wzrost produkcji o 0,4% zanotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych. Niższą o 8,6% niż przed rokiem produkcję budowlaną odnotowano w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) oraz o 0,4% w budowie budynków. Dane te sugerują możliwe stopniowe wyhamowywanie dynamiki inwestycji publicznych, co potwierdzałoby bazowy scenariusz resortu zakładający przejęcie roli silnika inwestycyjnego polskiej gospodarki przez sektor prywatny.

(ISBnews)