16:07 | GMT: 14:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
20.02.20 11:49

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej przyspieszy do ok. 2,5% r/r w lutym z 1,1% r/r w styczniu, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

"W lutym 2020 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji przemysłowej. Poprawa poziomu aktywności w sektorze przemysłowym, w tym w szczególności w obszarze przetwórstwa, pozwoli na zwiększenie sprzedaży o ok. 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Czynnikiem wspierającym wyniki sektora przemysłowego mogą być ponadto sprzyjające warunki pogodowe" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2020 roku była o 1,1% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w styczniu wzrosła o 3,5%.

"Styczniowe dane, zgodnie z oczekiwaniami MR, były znacznie lepsze od prognoz rynkowych zakładających spadek o 0,1%. W porównaniu ze styczniem 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 9,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,7%) oraz urządzeń elektrycznych (o 5,8%). Spadek odnotowano m.in. w produkcji węgla kamiennego i brunatnego (o 27,3%). Utrzymujące się kolejny miesiąc bardzo dobre wyniki sektorów eksportowych wskazują na relatywnie silną pozycję krajowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" - czytamy dalej w komentarzu.

(ISBnews)

Poniedziałek, 30 marca 2020
09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC marzec
09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF marzec
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna luty
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe marzec
10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 luty
10:30 Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny luty
11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza marzec
14:00 Niemcy Inflacja konsumencka marzec
16:00 USA Indeks podpisanych umów kupna domów luty
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu marzec