09:08 | GMT: 07:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
22.06.17 14:07

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w nadchodzących kwartałach - w świetle wstępnych prognoz - inflacja pozostanie umiarkowana, mimo koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Rada oceniła, że - mimo korzystnej koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają nierównowagi. Jednocześnie dostępne prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W konsekwencji w ocenie Rady ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - czytamy w "minutes".

W opinii części większości członków RPP, prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP w najbliższych kwartałach.

Część członków Rady stwierdziła, że jeśli dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną w kolejnych kwartałach, podwyżki stóp procentowych byłoby brane pod uwagę.

Członkowie RPP ocenili, że presja inflacyjna pozostaje ograniczona, mimo poprawy koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy, a w gospodarce nie narastają nierównowagi.

"Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W konsekwencji, w ocenie Rady, ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - czytamy dalej.

Członkowie RPP zwrócili również uwagę, że dynamika jednostkowych kosztów pracy pozostaje umiarkowana, czemu sprzyja również utrzymujący się wzrost wydajności pracy.

"Jednak, zdaniem niektórych członków Rady, w kolejnych kwartałach dynamika płac może być podwyższona przez ewentualne zmniejszenie skali migracji zarobkowej do Polski po zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy przez UE, a także ewentualne zmniejszenie się aktywności zawodowej w polskiej gospodarce po wprowadzeniu niższego wieku emerytalnego" - podano również.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

(ISBnews)

Środa, 12 sierpnia 2020
02:30 Australia Indeks zaufania konsumentów sierpień
03:30 Australia Indeks wynagrodzeń II kw.
04:00 Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych sierpień
04:00 Nowa Zelandia Protokół z posiedzenia RBNZ II kw.
08:00 Wlk. Brytania Miesięczny PKB czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto II kw.
08:00 Rumunia Inflacja CPI lipiec
08:00 Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej czerwiec