12:11 | GMT: 10:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
07.05.19 10:44

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w I kw. 2019 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 6,5%, wynika z prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut wskazuje, że rolę głównego motoru napędzającego gospodarkę spełnia spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie.

"W opinii IPAG, w kolejnych kwartałach roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się jeszcze bardziej, co wynikać będzie przede wszystkim ze stosunkowo niskiej dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach oraz czynników zewnętrznych, czyli osłabienia popytu na rynkach eksportowych, a dodatkowo - ze wspomnianego statystycznego efektu wysokiej bazy do porównań. W drugim kwartale 2019 roku tempo wzrostu obniży się do 4,1%, a następnie schodkowo spadać będzie do poziomu 3,6% w czwartym kwartale. Roczne tempo wzrostu w 2019 roku wyniesie 4%, a w 2020 roku obniży się jeszcze o 0,4 punktu proc." - czytamy w raporcie.

Instytut ocenia, że tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych jest niezadowalające, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania oraz oraz niską stopę inwestycji w gospodarce, która stanowi obecnie istotne zagrożenie dla możliwości kontynuacji szybkiego wzrostu gospodarczego w nadchodzącym czasie.

"Wartość dodana w przemyśle wzrosła w pierwszym kwartale o 6%, a produkcja sprzedana przemysłu o 6,1%. Kolejne kwartały przyniosą osłabienie dynamiki wzrostu w przemyśle. W opinii IPAG, wartość dodana w przemyśle zwiększy się w całym 2019 roku o 4,8% oraz o 4% w roku następnym, a produkcja sprzedana przemysłu odpowiednio o 4,8% oraz 4,1%" - podkreślono w raporcie.

Według Instytutu, eksport wzrósł o 6,1%, a import zwiększył się o 7,2% w I kw. br. W latach 2019-2020 obserwować będziemy stabilną przewagę tempa wzrostu importu nad tempem wzrostu eksportu. Import wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 5,6% i 4,9%, a eksport - odpowiednio o 4,7 oraz 4,2%. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz stabilny, z tendencją do deprecjacji, kurs złotego wobec dolara amerykańskiego" - czytamy dalej w raporcie.

Przeciętne realne wynagrodzenia brutto wg Instytutu, zwiększyły się o 5,6%, a w kolejnych kwartałach ich tempo będzie słabło, by w całym 2019 roku wynieść 5,1%, a w 2020 roku obniży się do 4,3%.

Przewidywania inflacyjne Instytutu pokazują, że w 2019 roku inflacja nie przekroczy poziomu wyznaczonego przez cel inflacyjny NBP, tj. 2,5%, a w roku następnym przekroczenie to mieścić się będzie w tzw. paśmie wahań tego celu.

"Według prognozy IPAG, w roku bieżącym średni poziom inflacji wynosić będzie 1,9%, a jej poziom w grudniu wyniesie 2,4%. Z kolei w 2020 roku inflacja średnioroczna wyniesie 2,5%, a grudniowa 2,8%" - napisano także.

Stopa bezrobocia na koniec roku 2019 wyniesie 5,7%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż w grudniu 2018 roku, a w 2020 roku stopa bezrobocia zwiększy się do poziomu 5,9%.

"Wpłynie na to obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, dalszy napływ pracowników z zagranicy (nie tylko z Ukrainy) oraz nieznaczny wzrost stopy aktywności zawodowej. W dalszym ciągu obserwowany będzie wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce, chociaż wolniejszy niż w poprzednich latach. Według szacunków IPAG, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło w pierwszym kwartale o 2,3%. W latach 2019-2020 tempo wzrostu zatrudnienia obniży się odpowiednio do 1,9 oraz 1,2%" - podano w raporcie.

W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

(ISBnews)

Środa, 27 maja 2020
- Strefa Euro KE przedstawi projekt budżetu UE na lata 2021-2027
- Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych maj
07:30 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych maj
07:30 Francja Indeks zaufania biznesu maj
08:00 Norwegia Stopa bezrobocia marzec
08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. kwiecień
09:00 Węgry Stopa bezrobocia kwiecień
09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
09:30 Szwecja Inflacja PPI kwiecień
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień