23:50 | GMT: 21:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
29.05.20 10:01

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2020 roku o 2% r/r wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 1,9%.

"W I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%" - czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 1,6% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w I kw. 2020 r. popyt krajowy wzrósł o 1,7% wobec wzrostu o 1,3% w IV kw. 2019 r.

Spożycie ogółem w I kw. br. wzrosło o 1,8% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 1,2%, publiczne - o 4,3% (w IV kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +3,2%, +3,3%, +3,2%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,7% w I kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,9% (wobec spadku akumulacji o 3,6% oraz wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 6,1% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,6% w I kw. 2020 r (wobec 2% wzrostu w IV kw. 2019 r.), zaś import spadł o 0,2% w I kw. 2020 r (wobec 2% spadku w IV kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 2% w I kw. br.  wobec wzrostu o 3,2% w IV kw. 2019 r.

(ISBnews)

Poniedziałek, 13 lipca 2020
09:00 Turcja Saldo rachunku bieżącego maj
09:00 Turcja Produkcja przemysłowa maj
14:00 Indie Inflacja CPI czerwiec
17:30 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
17:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
20:00 USA Budżet federalny czerwiec