14:12 | GMT: 12:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
22.07.20 10:05

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 6 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 13,4 pkt w lipcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 11,7 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 6,4 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 3,3 pkt proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz 2,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do lipca 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 22,4 pkt proc., podano także.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -13,6. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 18,8 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 11,7 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 5,0 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego" - czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu br. WWUK osiągnął wartość o 19,5 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r

Dla 84,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 231 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 6-15 lipca 2020 r.

(ISBnews)

Czwartek, 13 sierpnia 2020
03:30 Australia Sytuacja na rynku pracy lipiec
07:30 Francja Stopa bezrobocia s.a. II kw.
08:00 Niemcy Inflacja konsumencka lipiec
09:00 Słowacja Inflacja konsumencka lipiec
09:00 Hiszpania Inflacja konsumencka lipiec
09:00 Czechy Inflacja konsumencka lipiec
10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego czerwiec
14:00 Polska Bilans płatniczy czerwiec
14:00 Indie Inflacja CPI lipiec
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień