05:59 | GMT: 03:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.02.20 08:16

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,6 mld zł w IV kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

"Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,6 mld zł; w tym :

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,42 mld zł

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 0,34 mld zł.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,21 mld zł

"Jednocześnie sółka informuje, iż z dniem 1 grudnia kluczowa instalacja projektu EFRA, t.j. instalacja opóźnionego koksowania (DCU) została przekazana do użytkowania. W związku z powyższym w październiku i listopadzie 2019 roku przychody oraz koszty związane z produktami instalacji DCU nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, tylko odpowiednio pomniejszały oraz powiększały nakłady inwestycyjne. W rezultacie szacowana marża stanowiąca pomniejszenie nakładów inwestycyjnych w IV kw. 2019 roku to: 0,09 mld zł" - czytamy dalej.

Grupa Lotos planuje publikację raportu za IV kw. i 2019 r. na 12 marca 2020 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Piątek, 7 sierpnia 2020
00:30 Australia Indeks PSI dla usług lipiec
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych czerwiec
03:30 Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
05:14 Chiny Handel zagraniczny lipiec
08:00 Niemcy Produkcja przemysłowa czerwiec
08:00 Niemcy Handel zagraniczny czerwiec
08:00 Norwegia Przetwórstwo przemysłowe czerwiec
08:45 Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec
08:45 Francja Produkcja przemysłowa czerwiec
09:00 Słowacja Bilans handlu zagranicznego czerwiec