12:15 | GMT: 10:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
14.05.19 07:31

Cyfrowy Polsat odnotował 291,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 300,8 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 297,3 mln zł wg MSSF16 wobec 292,2 mln zł rok wcześniej wg MSR17.

Zysk operacyjny wyniósł 491,2 mln zł wg MSSF16 wobec 435,5 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17. EBITDA wyniosła 1 038,3 mln zł wg MSSF16 wobec 890 mln zł rok wcześniej wg MSR17.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 791,6 mln zł wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 2 345,9 mln zł rok wcześniej wg MSR17. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 253,8 mln zł, czyli o 18,8% do 1 606 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku z 1 352,2 mln zł w I kwartale 2018 roku, głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 roku. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% r/r, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych, podano w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 136,8 mln zł, czyli o 21,5%, do 772,7 mln zł w I kwartale 2019 roku z 635,9 mln zł w I kwartale 2018 roku, do czego przyczyniło się skonsolidowanie wyników Grupy Netia. Wyłączając wzrost wynikający z konsolidowania wyników Grupy Netia, przychody hurtowe wzrosły o ok. 15%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Ponadto odnotowaliśmy wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych oraz wyższe przychody z tytułu odsprzedaży pojemności naszej sieci mobilnej dla klientów MVNO, wymieniono również.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 marca 2019 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 973 770, co stanowi wzrost o 2,4% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 84,4%, wobec 83,2% odnotowanych na koniec pierwszego kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Łączna liczba klientów, którym świadczone są usługi w modelu kontraktowym wyniosła 5 672. 790 na dzień 31 marca 2019 roku, co stanowi spadek o 1,2% r/r.

"Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi, grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego. Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 534 842, czyli o 3,9%, do 14 330 995 na dzień 31 marca 2019 roku" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 86,5 mln zł wobec 55,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Wtorek, 2 czerwca 2020
03:30 Australia Saldo rachunku bieżącego I kw.
03:30 Australia Zapasy niesprzedanych towarów I kw.
06:30 Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych czerwiec
08:00 Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide maj
08:30 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna kwiecień
09:00 Węgry Indeks PMI dla przemysłu maj
09:00 Czechy Produkt Krajowy Brutto I kw.
09:00 Węgry Inflacja producencka kwiecień
09:00 Węgry Bilans handlu zagranicznego marzec
09:30 Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu maj