12:02 | GMT: 10:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
09.12.19 13:26

Analitycy Credit Agricole Bank Polska obniżyli prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,2% z wcześniej oczekiwanych 4,4% oraz na lata 2020 i 2021 do odpowiednio: 3% z 3,5% i 3,3% z 3,8%.

"Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie kształtowało się w łagodnym trendzie spadkowym. Tym samym prognozujemy, że dynamika PKB w Polsce w 2019 r. wyniesie 4,2% r/r wobec 5,1% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się do 3%. W 2021 oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,3%. Głównym źródłem wzrostu PKB w całym horyzoncie prognozy pozostanie spożycie prywatne" - czytamy w raporcie banku.

Analitycy banku obniżyli prognozę inflacji w latach 2019-2020. Według nich, średnioroczna inflacja CPI wyniesie 2,3% w tym i w przyszłym roku, a w 2021 roku przyspieszy do 2%.

"Oczekujemy, że inflacja w 2019 r. zwiększy się do 2,3% r/r wobec 1,6% w 2018 r. i pozostanie na tym poziomie również w 2020 r., podczas gdy w 2021 obniży się ona do 2%. W 2020 r. na stabilizację inflacji względem 2019 r. złożą się niższa dynamika cen żywności oraz wyższa dynamika cen nośników energii" - czytamy dalej.

Analizując rynek pracy, autorzy raportu spodziewają się, że presja płacowa będzie ograniczana przez procesy restrukturyzacyjne w firmach oraz rosnące pozapłacowe koszty pracy (PPK oraz utrzymujące się ryzyko zniesienia tzw. 30-krotności).

"W konsekwencji oczekujemy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nie zmieni się w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. i wyniesie 7,2% r/r, w 2021 r. wzrośnie do 7,4%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 6%" - prognozują analitycy.

Ekonomiści wskazali, że spowolnienie gospodarcze będzie działało w kierunku zwiększenia stopy bezrobocia.

"W efekcie oczekujemy, że na koniec 2019 r. stopa bezrobocia obniży się do 5,1% wobec 5,8% w 2018 r., podczas gdy na koniec 2020 r. wzrośnie do 5,3%, a na koniec 2021 r. do 5,5%" - czytamy w raporcie.

"Prognozujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2021 r. Ze względu na wyraźne obniżenie dynamiki PKB i inflacji spodziewane w II poł. 2020 r. dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej ścieżki stóp w całym horyzoncie prognozy. Umiarkowany postęp w negocjacjach na linii USA-Chiny oraz łagodzenie polityki monetarnej przez EBC i FED będzie sprzyjać stabilizacji kursu EURPLN w horyzoncie prognozy mimo spowolnienia wzrostu PKB" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

Piątek, 7 sierpnia 2020
00:30 Australia Indeks PSI dla usług lipiec
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych czerwiec
03:30 Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
05:14 Chiny Handel zagraniczny lipiec
08:00 Niemcy Produkcja przemysłowa czerwiec
08:00 Niemcy Handel zagraniczny czerwiec
08:00 Norwegia Przetwórstwo przemysłowe czerwiec
08:45 Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec
08:45 Francja Produkcja przemysłowa czerwiec
09:00 Słowacja Bilans handlu zagranicznego czerwiec