00:24 | GMT: 22:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
31.10.18 09:00

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - nie zmienił się w ujęciu m/m w październiku 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach.

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku br. nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tym samym, nie wzrósł po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Oznaczać to może dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Tym niemniej, biorąc pod uwagę silne ograniczenia po stronie podażowej - wyrażające się brakiem rąk do pracy oraz coraz wyraźniejsze sygnały nadchodzącego spowolnienia gospodarki - ograniczające popyt na pracę, dalszy spadek bezrobocia może być niewielki" - czytamy w raporcie.

Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, przy czym wpływ dwóch zmiennych jest dość znaczący, a jednej stosunkowo niewielki. Wartości pięciu składowych zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy, przy czym znaczenie jednej z nich jest stosunkowo niewielkie, podkreśliło Biuro.

"Niezmiennie, jednak, wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia pozostaje na relatywnie niskim poziomie - w porównaniu do września ubiegłego roku omawiany strumień był o blisko 20% mniejszy. Dość mała liczba osób spośród zarejestrowanych bezrobotnych, która znajduje pracę, świadczy o niedoborach efektywnej podaży pracy oraz niedopasowaniach pomiędzy stroną popytową a podażową" - czytamy dalej.

Eksperci wskazują, że systematycznie zmniejsza się napływ osób do bezrobocia od wiosny 2016. We wrześniu br. ponownie zarejestrowano o blisko 19 tys. osób bezrobotnych mniej, niż w sierpniu (spadek napływu na poziomie blisko 13%) i o blisko 30 tys. osób mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

"Systematycznie o kilku lat rośnie odsetek firm uznających trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników jako istotny czynnik ograniczający rozwój firmy. W 2012 roku na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników uskarżało się zaledwie 15% badanych firm. Obecnie odsetek ten wzrósł do ponad 45%" - podkreślają eksperci.

(ISBnews)

Środa, 24 kwietnia 2019
03:30 Australia Inflacja konsumencka I kw.
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu kwiecień
10:00 Polska Stopa bezrobocia marzec
10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa marzec
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo kwiecień
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI kwiecień
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
16:00 Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych kwiecień
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
16:30 Kanada Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej I kw.