15:29 | GMT: 13:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Aktualności
09.10.19 08:00

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni bilans handlu zagranicznego.

"W warunkach spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej wzrost PKB w Polsce może wynieść 4,3% w 2019 r. Wzrost będzie napędzany przez utrzymującą się wysoką konsumpcję wewnętrzną i wyższe niż oczekiwano inwestycje" - napisano w dokumencie, zawierającym najnowszą aktualizację prognoz gospodarczych Banku Światowego dla Europy i Azji Środkowej.

W ocenie ekspertów z Banku Światowego, wydatki na konsumpcję gospodarstw domowych będą nadal rosły i będą napędzane rozszerzeniem programu 500+, dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi i korzystną koniunkturą na rynku pracy.

"Ponieważ jednak wpływ nowych programów społecznych na konsumpcję będzie prawdopodobnie mniejszy niż początkowe skutki programu 500+ ze względu na rosnące ceny (CPI sięgające prawie 3% w 2020 r.) oczekuje się, że wkład spożycia prywatnego we wzrost PKB będzie spadać w nadchodzących latach" - czytamy dalej.

Ponadto, Bank Światowy ocenia, że Polsce uda się utrzymać dodatnie saldo wymiany handlowej, mimo spowolnienia w Unii Europejskiej.

"Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych Niemiec i Wielkiej Brytanii (które łącznie odpowiadają za około jedną trzecią polskiego eksportu), polski eksport wzrósł o 4,9% w I połowie 2019 r. i przewiduje się, że wpłynie na wystąpienie dodatniego salda handlowego, i niewielkiej nadwyżki na rachunku bieżącym" - zaznaczono w dokumencie.

"Stabilny sektor bankowy, niskie stopy procentowe i dostępność funduszy UE powinny wspierać inwestycje prywatne i zrównoważyć przewidywany spadek inwestycji rządowych po wyborach" napisano także.

(ISBnews)

Czwartek, 4 czerwca 2020
03:30 Australia Sprzedaż detaliczna kwiecień
03:30 Australia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
08:30 Szwajcaria Inflacja konsumencka maj
09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna kwiecień
09:00 Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. kwiecień
09:30 Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień
11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna kwiecień
13:30 USA Raport Challengera maj
13:45 Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec
14:30 Strefa Euro Projekcje makroekonomiczne ECB