00:25 | GMT: 22:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
29.07.19 08:41

Bank Millennium odnotował 173,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 192,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank konsoliduje wyniki nabytego pod koniec maja br. Euro Banku od 1 czerwca br.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 572,54 mln zł wobec 440,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 175,03 mln zł wobec 164,08 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 93,67 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 72,67 mld zł na koniec II kw. 2018.

W I półroczu 2019 r. bank miał 333,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 347,95 mln zł zysku rok wcześniej. Bank podał w raporcie, że znormalizowany zysk netto, bez początkowych odpisów Dnia 1 na Euro Bank, nadzwyczajnego zwrotu podatku oraz korekty na niesymetryczne naliczanie składki na BFG (w obu okresach), wyniósłby 411,3 mln zł w I poł. 2019 r., co oznaczałoby wzrost o 12,1% r/r.

"Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I poł. 2019 r. wyniósł 1 084,7 mln zł i wzrósł o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był wspomagany 1-miesięcznym wynikiem z tytułu odsetek Euro Banku (61 mln zł), jednak nawet bez nich wynik z odsetek wzrósł znacząco, o 14,7% rocznie i 4,7% kwartalnie. Wzrost ten był napędzany zwiększeniem wartości wolumenów biznesowych oraz poprawą marży odsetkowej netto (głównie w porównaniu kwartalnym). Łącznie z Euro Bankiem, marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w II kw. 2019 r. osiągnęła wartość 2,8%, t.j. o 27 pb wyżej niż marża odsetkowa netto w wysokości 2,53% za I kw. 2019 r." - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2019 r. wyniósł 338,2 mln zł, co oznacza brak większych zmian r/r. Bank podał, że wkład Euro Banku do tej pozycji wynikowej wyniósł zaledwie 3,6 mln zł, ponieważ większość prowizji pobranych przez ten bank jest uznawana w przychodach odsetkowych poprzez mechanizm efektywnej stopy procentowej. Opłaty związane z kartami, ubezpieczeniami oraz rachunkami wzrosły w ujęciu rocznym w największym stopniu, natomiast te związane z rynkami kapitałowymi uległy widocznemu zmniejszeniu. Wynik z tytułu prowizji zmienił się się bardzo korzystnie w ujęciu kwartalnym: +7,3%, albo 5,1% po wyłączeniu wpływu Euro Banku.

Wynik z działalności podstawowej osiągnął w przypadku grupy wartość 1 422,9 mln zł w I poł. 2019 r. co oznacza wzrost o 15,7% rocznie.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły zł 1 563,4 mln w I poł. 2019r., zwiększając się o 18% r/r i 11% kw/kw.

Koszty ogółem w I poł. 2019r. wyniosły 756,0 mln zł, co oznacza wzrost o 19,6% w stosunku do I poł. 2018 r. Bank podał, że na zmiany kosztów duży wpływ miało objęcie konsolidacją Euro Banku (koszty w wysokości 36,0 zł mln za czerwiec) oraz składka BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Gdyby wyeliminować wpływ obu pozycji, koszty operacyjne grupy ogółem wzrosłyby o 10,9% rocznie.

"Koszty osobowe w I poł. 2019r. wyniosły 372,2 mln zł, wzrastając o 17,7% w porównaniu z poprzednim rokiem, a o 11,7% z wyłączeniem wpływu Euro Banku. Zaobserwowano kontynuację średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z niewielkim wzrostem liczby pracowników. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w grupie wzrosła o 2 407. Grupa obecnie zatrudnia łącznie 8 550 osób, natomiast sam Bank Millennium zatrudnia 5 794 osób (w przeliczeniu na etaty)"- czytamy dalej. 

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) osiągnęły w I poł. 2019 r.  383,8 mln zł, rosnąc o 21,5% rocznie. Obejmowały one 96 mln zł z tytułu składek na rzecz BFG, w tym 73,3 mln zł całej rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Bez składek na BFG, koszty administracyjne grupy wzrosły o 16,8% rocznie. Koszty administracyjne Euro Banku wyniosły 11,3 mln zł; dodatkowo grupa wydała 19,7 mln zł na pokrycie kosztów związanych z Euro Bankiem (domknięcie transakcji, plan fuzji prawnej oraz przygotowania do fuzji operacyjnej).

Wskaźnik koszty/dochody, skorygowany o składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, osiągnął w I poł. 2019 r. poziom podobny jak rok temu: 46,0%.

Millennium podał, że całkowita liczba oddziałów grupy po przejęciu osiągnęła 839, z czego 465 to oddziały Euro Banku (w tym 233 w modelu franczyzowym) a 374 to oddziały Millennium (wzrost netto o 15 placówek w ciągu roku).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2019 r. wyniósł 402,51 mln zł wobec 353,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)