ZASTAL

Data Spółka Wydarzenie
30 listopada 2020 ZASTAL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ZASTAL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
1 lipca 2020 ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
1 czerwca 2020 ZASTAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 ZASTAL Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 ZASTAL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ZASTAL Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
26 czerwca 2019 ZASTAL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
25 czerwca 2019 ZASTAL Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 czerwca 2019 ZASTAL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 czerwca 2019 ZASTAL Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2019 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ZASTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
11 stycznia 2019 ZASTAL NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, umorzenia akcji własnych, scalenia (połączenia) akcji, zmiany uchwały nr 5/2018 NWZ z 07.03.2018.
29 listopada 2018 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
12 lipca 2018 ZASTAL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 lipca 2018 ZASTAL Scalenie akcji w stosunku 3:1.
4 lipca 2018 ZASTAL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
29 czerwca 2018 ZASTAL Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 czerwca 2018 ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 ZASTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 marca 2018 ZASTAL NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 28/2015 i uchwały nr 29/2015 ZWZ z 30.06.2015 roku.
29 listopada 2017 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
25 września 2017 ZASTAL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30 czerwca 2017 ZASTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego funkcjonowania spółki.
30 maja 2017 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 ZASTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 grudnia 2016 ZASTAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 listopada 2016 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
13 maja 2016 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 ZASTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 ZASTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15 maja 2015 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ZASTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
17 grudnia 2014 ZASTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji.
14 listopada 2014 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
9 września 2014 ZASTAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 ZASTAL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ZASTAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
26 listopada 2013 ZASTAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ZASTAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 ZASTAL WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
22 czerwca 2012 ZASTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela IV emisji.
15 maja 2012 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ZASTAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 ZASTAL NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ZASTAL WZA
16 maja 2011 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ZASTAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 marca 2011 ZASTAL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
28 lutego 2011 ZASTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 stycznia 2011 ZASTAL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.