WAT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 WAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
17 maja 2022 WAT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
26 kwietnia 2022 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
5 kwietnia 2022 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
29 marca 2022 WAT Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 WAT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 WAT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 WAT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
26 kwietnia 2021 WAT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
22 marca 2021 WAT Publikacja raportu za 2020 rok.
18 listopada 2020 WAT NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
20 października 2020 WAT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 WAT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 WAT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
20 kwietnia 2020 WAT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 WAT Publikacja raportu za 2019 rok.
15 października 2019 WAT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 WAT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 WAT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 WAT Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
23 kwietnia 2019 WAT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
22 kwietnia 2019 WAT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
16 kwietnia 2019 WAT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
21 marca 2019 WAT Publikacja raportu za 2018 rok.
9 stycznia 2019 WAT NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki.
14 listopada 2018 WAT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 WAT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 WAT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
18 kwietnia 2018 WAT Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
16 kwietnia 2018 WAT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
13 kwietnia 2018 WAT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
9 kwietnia 2018 WAT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu przez spółkę.
1 marca 2018 WAT Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 WAT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 WAT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
17 lipca 2017 WAT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
21 czerwca 2017 WAT Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.