VENTUREIN

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 września 2022 VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
16 maja 2022 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
16 marca 2022 VENTUREIN Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
17 maja 2021 VENTUREIN NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz udzielenia prezesowi zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
7 maja 2021 VENTUREIN Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 kwietnia 2021 VENTUREIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 kwietnia 2021 VENTUREIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
20 kwietnia 2021 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
26 lutego 2021 VENTUREIN Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 VENTUREIN Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 VENTUREIN Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
8 czerwca 2018 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 VENTUREIN Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 VENTUREIN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 listopada 2017 VENTUREIN Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F, 15.000.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
5 października 2017 VENTUREIN Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
3 października 2017 VENTUREIN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
2 października 2017 VENTUREIN Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
28 września 2017 VENTUREIN Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
14 sierpnia 2017 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
12 maja 2017 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 VENTUREIN Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 VENTUREIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany statutu, przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, komitetu audytu, odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
16 sierpnia 2016 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10 czerwca 2016 VENTUREIN Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 lutego 2016 VENTUREIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia do obrotu na NC akcji serii F i praw do akcji serii F oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 czerwca 2015 VENTUREIN Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2014 VENTUREIN Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 VENTUREIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
30 czerwca 2013 VENTUREIN Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 VENTUREIN WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 czerwca 2012 VENTUREIN Publikacja raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 VENTUREIN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 VENTUREIN NWZA ws. przyjęcia zasad programu opcyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16 sierpnia 2011 VENTUREIN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 sierpnia 2011 VENTUREIN WZA
28 czerwca 2011 VENTUREIN Publikacja raportu za 2010 rok.
7 czerwca 2011 VENTUREIN Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 maja 2011 VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 VENTUREIN Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 listopada 2010 VENTUREIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.