VCP

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 VCP Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
19 sierpnia 2020 VCP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 czerwca 2020 VCP Publikacja raportu za 2019 rok.
29 maja 2020 VCP NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa oraz powołania nowego składu RN.
14 maja 2020 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
16 marca 2020 VCP NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania nowego składu RN.
14 lutego 2020 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
31 maja 2019 VCP Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
7 stycznia 2019 VCP NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2018 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 VCP Publikacja raportu za 2017 rok.
23 maja 2018 VCP NWZA ws. zmiany statutu.
14 maja 2018 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
31 maja 2017 VCP Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 VCP Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
29 maja 2015 VCP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 VCP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
20 maja 2014 VCP Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 VCP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
23 maja 2013 VCP Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 VCP Pierwszy dzień notowań na NC 681.809 akcji serii C i 200.788 akcji serii E.
14 lutego 2013 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
27 grudnia 2012 VCP NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 listopada 2012 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 VCP WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru.
8 czerwca 2012 VCP Publikacja raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 VCP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 VCP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 grudnia 2011 VCP Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii E.
20 grudnia 2011 VCP Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii E.
24 października 2011 VCP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 października 2011 VCP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
21 września 2011 VCP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E.
16 sierpnia 2011 VCP Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 lipca 2011 VCP WZA
7 lipca 2011 VCP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 lipca 2011 VCP Debiut spółki na NC.