UNITED

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 UNITED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
13 czerwca 2019 UNITED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 marca 2019 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
18 czerwca 2018 UNITED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
21 lutego 2018 UNITED NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji.
14 listopada 2017 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 UNITED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 maja 2017 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 UNITED Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 UNITED Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 UNITED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 UNITED Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 UNITED Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 UNITED Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 października 2015 UNITED Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 UNITED Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 UNITED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
23 czerwca 2015 UNITED Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 UNITED Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8 kwietnia 2015 UNITED NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
13 marca 2015 UNITED Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 marca 2015 UNITED Scalenie akcji w stosunku 20:1.
5 marca 2015 UNITED Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
27 lutego 2015 UNITED Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 lutego 2015 UNITED Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 UNITED Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 października 2014 UNITED NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 UNITED Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 UNITED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
13 czerwca 2014 UNITED Publikacja raportu za 2013 rok.
13 maja 2014 UNITED Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 UNITED Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 UNITED NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 UNITED Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 UNITED Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 UNITED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
14 czerwca 2013 UNITED Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 UNITED Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 UNITED Pierwszy dzień notowań na NC 106.000.000 akcji serii F i 16.700.000 akcji serii G.
14 lutego 2013 UNITED Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 stycznia 2013 UNITED Początek notowań spółki STOCKINFO (STC) pod nazwą UNITED (UTD), w związku ze zmianą firmy.
16 listopada 2012 UNITED NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz powołania nowych członków RN.
1 sierpnia 2012 UNITED NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz powołania nowych członków RN.
30 czerwca 2012 UNITED WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 czerwca 2012 UNITED Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 UNITED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 maja 2012 UNITED Debiut spółki na NC.