TLTENNIS

Data Spółka Wydarzenie
3 listopada 2022 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
2 sierpnia 2022 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
2 maja 2022 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 marca 2022 TLTENNIS Publikacja raportu za 2021 rok.
5 listopada 2021 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
6 sierpnia 2021 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
7 maja 2021 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
7 marca 2021 TLTENNIS Publikacja raportu za 2020 rok.
7 listopada 2020 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
8 sierpnia 2020 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
9 maja 2020 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 marca 2020 TLTENNIS Publikacja raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 TLTENNIS NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.
13 listopada 2019 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
14 maja 2019 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
27 marca 2019 TLTENNIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
20 marca 2019 TLTENNIS Publikacja raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
14 maja 2018 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 TLTENNIS Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
16 maja 2017 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz - w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 marca 2017 TLTENNIS Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
15 czerwca 2016 TLTENNIS Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
28 maja 2015 TLTENNIS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
20 maja 2014 TLTENNIS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 TLTENNIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, skupu akcji własnych, emisji obligacji zamiennych na akcje.
3 czerwca 2013 TLTENNIS Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 TLTENNIS NWZA ws. zmiany w składzie RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
14 sierpnia 2012 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 TLTENNIS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 TLTENNIS Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 TLTENNIS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 TLTENNIS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 TLTENNIS WZA
12 maja 2011 TLTENNIS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 TLTENNIS Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 TLTENNIS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.