TECHINVGR

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 TECHINVGR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii I, akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru, zmian w RN oraz zmiany statutu.
16 listopada 2020 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
5 sierpnia 2020 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 marca 2020 TECHINVGR NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany nazwy spółki.
14 listopada 2019 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.
31 maja 2019 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
1 czerwca 2018 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego.
31 maja 2017 TECHINVGR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 października 2016 TECHINVGR Początek notowań spółki LEONIDAS (LEO) pod nazwą TECHINVGR (TIG), w związku ze zmianą firmy.
9 sierpnia 2016 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2016 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 maja 2016 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 lutego 2016 TECHINVGR Dzień pierwszego notowania na NC 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
11 stycznia 2016 TECHINVGR NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
16 listopada 2015 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.
4 czerwca 2015 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 TECHINVGR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
7 lipca 2014 TECHINVGR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
10 czerwca 2014 TECHINVGR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 TECHINVGR Pierwszy dzień notowań na NC 6.235.832 akcji na okaziciela serii E oraz 2.000.000 akcji na okaziciela serii F.
14 lutego 2014 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 stycznia 2014 TECHINVGR Początek notowań spółki EXDEBT (EXD) pod nazwą LEONIDAS (LEO) w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2013 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 TECHINVGR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F na GPW, połączenia spółki EX-DEBT S.A. ze spółką Leonidas Capital S.A. oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 TECHINVGR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
28 maja 2013 TECHINVGR Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 marca 2013 TECHINVGR NWZA ws. wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki, zmiany statutu i in.
14 lutego 2013 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 listopada 2012 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 TECHINVGR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
1 sierpnia 2012 TECHINVGR NWZA ws. zmian w składzie RN.
20 czerwca 2012 TECHINVGR WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
22 maja 2012 TECHINVGR Publikacja raportu za 2011 rok.
14 grudnia 2011 TECHINVGR Początek notowań spółki PUBLICIA (PIA) pod nazwą EXDEBT (EXD), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2011 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 TECHINVGR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej i statucie.
11 sierpnia 2011 TECHINVGR Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
17 czerwca 2011 TECHINVGR WZA
16 maja 2011 TECHINVGR Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 TECHINVGR Publikacja raportu za 2010 rok.
7 marca 2011 TECHINVGR NWZA ws. zmiany składu zarządu, zmiany składu rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 TECHINVGR Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 grudnia 2010 TECHINVGR Split akcji w stosunku 1:5.
9 listopada 2010 TECHINVGR Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.