SWALLET

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SWALLET Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SWALLET Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 SWALLET Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 SWALLET Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 SWALLET Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
8 stycznia 2024 SWALLET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2023 SWALLET Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
18 października 2023 SWALLET NWZA ws. zmian w składzie RN.
3 października 2023 SWALLET Dzień pierwszego notowania na NC 18.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2023 SWALLET Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 SWALLET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
28 czerwca 2023 SWALLET ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.
31 maja 2023 SWALLET Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SWALLET Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 SWALLET Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
11 listopada 2022 SWALLET Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 SWALLET Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
4 lipca 2022 SWALLET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 SWALLET Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 SWALLET Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 lutego 2022 SWALLET Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 SWALLET Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
25 sierpnia 2021 SWALLET Dzień pierwszego notowania na NC 290.600 akcji serii B oraz 50.000 akcji serii D.
13 sierpnia 2021 SWALLET Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
9 sierpnia 2021 SWALLET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2021 SWALLET ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
28 maja 2021 SWALLET Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 SWALLET Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 SWALLET Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 SWALLET Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
2 września 2020 SWALLET Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A, 59.400 akcji serii B, 100.000 akcji serii C.