SURFLAND

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 SURFLAND NWZA ws. połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA ze spółką VR FACTORY GAMES sp. z o.o., wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.
13 sierpnia 2021 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
22 czerwca 2021 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 SURFLAND Publikacja raportu za 2020 rok.
15 lutego 2021 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 SURFLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 sierpnia 2020 SURFLAND NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2020 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
15 maja 2020 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 SURFLAND Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
30 maja 2019 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
19 kwietnia 2019 SURFLAND Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 stycznia 2019 SURFLAND Dzień pierwszego notowania na NC 200.000 akcji serii I oraz 566.200 akcji serii J.
14 listopada 2018 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
13 czerwca 2018 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
17 maja 2018 SURFLAND Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 SURFLAND NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
11 sierpnia 2017 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 maja 2017 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
15 maja 2017 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 kwietnia 2017 SURFLAND Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 czerwca 2016 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.
1 czerwca 2016 SURFLAND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.
13 maja 2016 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
20 kwietnia 2016 SURFLAND Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
25 stycznia 2016 SURFLAND NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.
2 grudnia 2015 SURFLAND NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53– 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 SURFLAND ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
15 maja 2015 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 SURFLAND Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 SURFLAND Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 SURFLAND ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 SURFLAND Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 SURFLAND NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian do Programu Partnerskiego.
14 lutego 2014 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 SURFLAND ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej.
29 maja 2013 SURFLAND Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 SURFLAND WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
11 czerwca 2012 SURFLAND Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 SURFLAND Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 kwietnia 2012 SURFLAND Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
14 lutego 2012 SURFLAND Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 SURFLAND Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
22 września 2011 SURFLAND Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
20 września 2011 SURFLAND Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G.
19 września 2011 SURFLAND Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
12 sierpnia 2011 SURFLAND Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 sierpnia 2011 SURFLAND Debiut spółki na NC.