SPARKVC

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2023 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
8 sierpnia 2023 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
9 maja 2023 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 marca 2023 SPARKVC Publikacja raportu za 2022 rok.
5 listopada 2022 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
5 sierpnia 2022 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 SPARKVC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
15 marca 2022 SPARKVC Publikacja raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 SPARKVC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2021 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 lutego 2021 SPARKVC Publikacja raportu za 2020 rok.
5 listopada 2020 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 SPARKVC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
1 czerwca 2020 SPARKVC Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 lipca 2019 SPARKVC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 SPARKVC Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 grudnia 2018 SPARKVC NWZA ws. zmian statutu.
14 listopada 2018 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 lipca 2018 SPARKVC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
1 czerwca 2018 SPARKVC Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 lipca 2017 SPARKVC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 SPARKVC Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 grudnia 2016 SPARKVC NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
17 października 2016 SPARKVC Początek notowań spółki ADVOCULAR (AOS) pod nazwą SPARKVC (SPK), w związku ze zmianą firmy.
16 sierpnia 2016 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 SPARKVC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 SPARKVC Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 marca 2016 SPARKVC NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu, zmiany statutu przez udzielenie upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w całości lub części, zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 listopada 2015 SPARKVC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
7 lipca 2015 SPARKVC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
10 czerwca 2015 SPARKVC Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
4 marca 2015 SPARKVC Początek notowań spółki EMMWH (EWH) pod nazwą ADVOCULAR (AOS), w związku ze zmianą firmy.
16 lutego 2015 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
26 września 2014 SPARKVC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A2 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii A2 i ich wprowadzenia do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SPARKVC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 SPARKVC Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
11 kwietnia 2014 SPARKVC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 kwietnia 2014 SPARKVC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
1 kwietnia 2014 SPARKVC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
26 marca 2014 SPARKVC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
7 marca 2014 SPARKVC Początek notowań spółki PSACAPITA (PSA) pod nazwą EMMWH (EWH), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2014 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 grudnia 2013 SPARKVC NWZA ws. scalenia akcji, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 listopada 2013 SPARKVC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
19 września 2013 SPARKVC NWZA ws. scalenia akcji, zmiany firmy spółki, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
22 lipca 2013 SPARKVC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
9 lipca 2013 SPARKVC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
31 maja 2013 SPARKVC Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SPARKVC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7 marca 2013 SPARKVC Początek notowań spółki REKLAPL (RPL) pod nazwą PSACAPITA (PSA), w związku ze zmianą firmy
25 lutego 2013 SPARKVC Pierwszy dzień notowań na NC 31.357.193 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2013 SPARKVC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
3 grudnia 2012 SPARKVC NWZA ws. zmiany w składzie RN, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany nazwy i siedziby spółki.
17 września 2012 SPARKVC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
21 czerwca 2012 SPARKVC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 czerwca 2012 SPARKVC Debiut spółki na NC.