SMSKREDYT

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
16 kwietnia 2021 SMSKREDYT NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, powołania członka RN oraz zmiany uchwały nr 9 podjętej przez ZWZA w dniu 14.08.2020 r.
22 marca 2021 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
15 maja 2020 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
17 czerwca 2019 SMSKREDYT NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
15 maja 2019 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
7 maja 2019 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.
21 marca 2019 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
20 lipca 2018 SMSKREDYT Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2018 SMSKREDYT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
28 czerwca 2018 SMSKREDYT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
8 czerwca 2018 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2018 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2017 rok.
8 grudnia 2017 SMSKREDYT NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu spółki na złożenie oferty nabycia obligacji oraz zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
14 listopada 2017 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
12 lipca 2017 SMSKREDYT Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 czerwca 2017 SMSKREDYT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 czerwca 2017 SMSKREDYT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
26 czerwca 2017 SMSKREDYT NWZA ws. połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
20 czerwca 2017 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2017 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2016 rok.
17 lutego 2017 SMSKREDYT NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
21 lipca 2016 SMSKREDYT NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
3 czerwca 2016 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
16 maja 2016 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7 kwietnia 2016 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 SMSKREDYT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
10 grudnia 2015 SMSKREDYT NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych.
16 listopada 2015 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 SMSKREDYT NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchylenia uchwały 21 dotyczącej założeń Programu Motywacyjnego powziętej przez WZ 21 czerwca 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w latach 2015-2017, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru i in.
21 maja 2015 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz uchylenia uchwały nr 17 NWZA z 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
15 maja 2015 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
27 marca 2015 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 SMSKREDYT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
20 stycznia 2015 SMSKREDYT NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN oraz zmian w składzie RN.
6 listopada 2014 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 SMSKREDYT NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 21, 27, 27a, 28, 31, 32, 33 ZWZA z 4 czerwca 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
4 czerwca 2014 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 SMSKREDYT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SMSKREDYT Pierwszy dzień notowań na NC 11.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
7 sierpnia 2013 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
21 czerwca 2013 SMSKREDYT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru, upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
24 maja 2013 SMSKREDYT Publikacja raportu za 2012 rok.
8 maja 2013 SMSKREDYT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 SMSKREDYT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 SMSKREDYT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 SMSKREDYT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 SMSKREDYT WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 29.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkiem RN.
6 czerwca 2012 SMSKREDYT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 SMSKREDYT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
13 lutego 2012 SMSKREDYT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 SMSKREDYT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 grudnia 2011 SMSKREDYT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
13 grudnia 2011 SMSKREDYT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
9 listopada 2011 SMSKREDYT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 SMSKREDYT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 lipca 2011 SMSKREDYT Debiut spółki na NC.