SLASKIEKA

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2020 SLASKIEKA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 SLASKIEKA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 SLASKIEKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 SLASKIEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 r.
15 maja 2020 SLASKIEKA Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 SLASKIEKA Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 SLASKIEKA NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, wyboru członków RN.
14 listopada 2019 SLASKIEKA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SLASKIEKA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 SLASKIEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
31 maja 2019 SLASKIEKA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SLASKIEKA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SLASKIEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SLASKIEKA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 SLASKIEKA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2018 SLASKIEKA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 SLASKIEKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 sierpnia 2018 SLASKIEKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 lipca 2018 SLASKIEKA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
30 lipca 2018 SLASKIEKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.
28 czerwca 2018 SLASKIEKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
24 czerwca 2018 SLASKIEKA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
1 czerwca 2018 SLASKIEKA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SLASKIEKA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 SLASKIEKA NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
14 lutego 2018 SLASKIEKA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
30 października 2017 SLASKIEKA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 SLASKIEKA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji serii B, 1.200.000 akcji serii C, 204.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F, 1.000.000 akcji serii G oraz 515.464 akcji serii H.