SKOTAN

Data Spółka Wydarzenie
20 grudnia 2022 SKOTAN NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
25 listopada 2022 SKOTAN Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 SKOTAN Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
18 sierpnia 2022 SKOTAN Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 czerwca 2022 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz kontynuowania działalności spółki.
26 maja 2022 SKOTAN Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 SKOTAN Publikacja raportu za 2021 rok.
20 kwietnia 2022 SKOTAN Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D.
6 kwietnia 2022 SKOTAN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D.
25 listopada 2021 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
4 listopada 2021 SKOTAN NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany statutu.
23 września 2021 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
15 lipca 2021 SKOTAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
31 maja 2021 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz kontynuowania działalności spółki.
27 maja 2021 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
2 listopada 2020 SKOTAN NWZA ws. połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
30 września 2020 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, kontynuowania działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D.
1 czerwca 2020 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
30 maja 2019 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 grudnia 2018 SKOTAN Wznowienie obrotu akcjami spółki.
27 grudnia 2018 SKOTAN Scalenie akcji w stosunku 2:1.
17 grudnia 2018 SKOTAN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 grudnia 2018 SKOTAN Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
26 listopada 2018 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
28 maja 2018 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 SKOTAN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 września 2017 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
24 maja 2017 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
15 maja 2017 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 SKOTAN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 SKOTAN ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok 2015, kontynuowania działalności spółki oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce.
16 maja 2016 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 SKOTAN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2015 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
23 marca 2015 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 SKOTAN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2014 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 SKOTAN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, kontynuowania działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
15 maja 2013 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
6 marca 2013 SKOTAN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz w zmiany statutu.
14 listopada 2012 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 SKOTAN WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
15 maja 2012 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 SKOTAN Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2011 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 SKOTAN WZA
16 maja 2011 SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 SKOTAN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 SKOTAN Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.