QUARKVENT

Data Spółka Wydarzenie
30 października 2020 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
13 marca 2020 QUARKVENT Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 lipca 2019 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
29 maja 2019 QUARKVENT Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
22 października 2018 QUARKVENT NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 QUARKVENT NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
5 lipca 2018 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
1 czerwca 2018 QUARKVENT Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
18 stycznia 2018 QUARKVENT NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 lipca 2017 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 QUARKVENT Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
8 lipca 2016 QUARKVENT Początek notowań spółki ASTORIA (ACL) pod nazwą QUARKVENT (QRK), w związku ze zmianą firmy.
28 czerwca 2016 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 QUARKVENT Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 QUARKVENT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
29 czerwca 2015 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014.
1 czerwca 2015 QUARKVENT Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 QUARKVENT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 QUARKVENT Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 września 2013 QUARKVENT NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
14 sierpnia 2013 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 QUARKVENT Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 sierpnia 2013 QUARKVENT Scalenie akcji w stosunku 100:1.
2 sierpnia 2013 QUARKVENT Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
29 lipca 2013 QUARKVENT Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
24 czerwca 2013 QUARKVENT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 r.
7 maja 2013 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 QUARKVENT NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały NWZA Nr 6 z 08.10.2012.
29 kwietnia 2013 QUARKVENT Pierwszy dzień notowań na NC 90.623.139 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
29 marca 2013 QUARKVENT Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 stycznia 2013 QUARKVENT Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
19 grudnia 2012 QUARKVENT Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
17 grudnia 2012 QUARKVENT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
14 listopada 2012 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 QUARKVENT NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
28 sierpnia 2012 QUARKVENT Początek notowań spółki BIOMEDINV (BMV) pod nazwą ASTORIA (ACL), w związku ze zmianą firmy.
10 sierpnia 2012 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 QUARKVENT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
15 maja 2012 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 QUARKVENT WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz połączenia ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
23 marca 2012 QUARKVENT Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 QUARKVENT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
17 października 2011 QUARKVENT NWZA ws. połączenia z Astoria Capital SA z siedzibą we Wrocławiu.
16 sierpnia 2011 QUARKVENT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 QUARKVENT WZA
26 maja 2011 QUARKVENT Publikacja raportu za 2010 rok.
17 maja 2011 QUARKVENT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
16 maja 2011 QUARKVENT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 QUARKVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 stycznia 2011 QUARKVENT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
20 grudnia 2010 QUARKVENT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
18 listopada 2010 QUARKVENT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 listopada 2010 QUARKVENT Debiut spółki na NC.