PYLON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 PYLON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
31 maja 2022 PYLON Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 PYLON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
22 lutego 2022 PYLON Dzień pierwszego notowania na NC 820.366 akcji serii F, 3.692.498 akcji serii I, 285.680 akcji serii J, 15.590.887 akcji serii T.
14 lutego 2022 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 PYLON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 PYLON Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 PYLON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2019.
30 czerwca 2020 PYLON Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 PYLON NWZA ws. połączenia, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2020 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 PYLON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
31 maja 2019 PYLON Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 PYLON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
28 maja 2018 PYLON Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 lipca 2017 PYLON Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 lipca 2017 PYLON Dzień ostatniego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 czerwca 2017 PYLON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016.
31 maja 2017 PYLON Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
18 stycznia 2017 PYLON Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 listopada 2016 PYLON Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
24 listopada 2016 PYLON Ostatni dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
22 listopada 2016 PYLON Pierwszy dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2016 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
18 października 2016 PYLON Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
1 września 2016 PYLON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
16 sierpnia 2016 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PYLON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji.
3 czerwca 2016 PYLON Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
22 kwietnia 2016 PYLON Dzień pierwszego notowania na NC 679.634 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 lutego 2016 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PYLON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014.
3 czerwca 2015 PYLON Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PYLON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 PYLON Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 października 2014 PYLON Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
21 sierpnia 2014 PYLON Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 sierpnia 2014 PYLON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 PYLON Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
16 lipca 2014 PYLON Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
15 lipca 2014 PYLON Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
4 lipca 2014 PYLON Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
1 lipca 2014 PYLON Ostatni dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
25 czerwca 2014 PYLON ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
23 czerwca 2014 PYLON Pierwszy dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 czerwca 2014 PYLON Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
30 maja 2014 PYLON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
28 maja 2014 PYLON Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PYLON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 PYLON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 7 z dnia 3.09.2012r NWZA, dokooptowanych członków RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 PYLON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 PYLON Debiut spółki na NC.