PUNKPIRAT

Data Spółka Wydarzenie
21 grudnia 2022 PUNKPIRAT NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
9 listopada 2022 PUNKPIRAT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
21 września 2022 PUNKPIRAT Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
24 czerwca 2022 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12 maja 2022 PUNKPIRAT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 PUNKPIRAT Publikacja raportu za 2021 rok.
31 marca 2022 PUNKPIRAT Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.470.599 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 listopada 2021 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
14 maja 2021 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 kwietnia 2021 PUNKPIRAT Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
18 czerwca 2020 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2020 PUNKPIRAT Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2020 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
23 marca 2020 PUNKPIRAT NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, połączenia IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdzenia powołania członka RN oraz dalszego istnienia spółki.
15 listopada 2019 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
18 września 2019 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2019 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
31 stycznia 2019 PUNKPIRAT NWZA ws. zmian statutu oraz dalszego istnienia spółki.
15 listopada 2018 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15 maja 2018 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 kwietnia 2018 PUNKPIRAT NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
15 listopada 2017 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 czerwca 2016 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
13 maja 2016 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
12 maja 2014 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 PUNKPIRAT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 PUNKPIRAT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
19 czerwca 2013 PUNKPIRAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
10 maja 2013 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 marca 2013 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 PUNKPIRAT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
30 sierpnia 2012 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 PUNKPIRAT WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 maja 2012 PUNKPIRAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 PUNKPIRAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
5 grudnia 2011 PUNKPIRAT NWZA ws. przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 PUNKPIRAT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 października 2011 PUNKPIRAT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
11 października 2011 PUNKPIRAT Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C z obrotu na NC na wniosek spółki.
10 października 2011 PUNKPIRAT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2011 PUNKPIRAT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 maja 2011 PUNKPIRAT WZA
16 maja 2011 PUNKPIRAT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 PUNKPIRAT Publikacja raportu za 2010 rok.
10 lutego 2011 PUNKPIRAT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 grudnia 2010 PUNKPIRAT NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu.