PREMIUMF

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2020 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
25 sierpnia 2020 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
6 sierpnia 2020 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
25 maja 2020 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 marca 2020 PREMIUMF NWZA ws. zmiany statutu.
11 marca 2020 PREMIUMF Publikacja raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
7 listopada 2019 PREMIUMF NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2019 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2018.
12 marca 2019 PREMIUMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
5 listopada 2018 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
22 czerwca 2018 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.
14 maja 2018 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 PREMIUMF Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
2 czerwca 2017 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
10 marca 2017 PREMIUMF Publikacja raportu za 2016 rok.
23 lutego 2017 PREMIUMF Początek notowań spółki SMOKESHOP (SMK) pod nazwą PREMIUMF (PMF), w związku ze zmianą firmy.
30 listopada 2016 PREMIUMF NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian statutu.
27 października 2016 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
10 czerwca 2016 PREMIUMF Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 stycznia 2016 PREMIUMF NWZA ws. rezygnacji członka RN, powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa i upoważnienia zarządu do ustalenia ceny i jego sposobu oraz zmiany statutu – zmiany firmy.
13 listopada 2015 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
10 czerwca 2015 PREMIUMF Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
20 sierpnia 2014 PREMIUMF NWZA ws. powołania członków RN.
14 sierpnia 2014 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 PREMIUMF ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
10 czerwca 2014 PREMIUMF Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
7 sierpnia 2013 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 PREMIUMF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
10 czerwca 2013 PREMIUMF Publikacja raportu za 2012 rok.
7 maja 2013 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
7 sierpnia 2012 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 lipca 2012 PREMIUMF WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
12 czerwca 2012 PREMIUMF Publikacja raportu za 2011 rok.
7 maja 2012 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 lutego 2012 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PREMIUMF Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 sierpnia 2011 PREMIUMF Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 PREMIUMF WZA
14 czerwca 2011 PREMIUMF Publikacja raportu za 2010 rok.
20 maja 2011 PREMIUMF Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 maja 2011 PREMIUMF Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
17 maja 2011 PREMIUMF Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 maja 2011 PREMIUMF Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 PREMIUMF Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 grudnia 2010 PREMIUMF Debiut spółki na NC.