PROGIELDA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 PROGIELDA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PROGIELDA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 PROGIELDA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 PROGIELDA Publikacja raportu 2022 rok.
15 maja 2023 PROGIELDA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
11 kwietnia 2023 PROGIELDA Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.