PATFUND

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
13 sierpnia 2023 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
13 maja 2023 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
19 marca 2023 PATFUND Publikacja raportu za 2022 rok.
6 marca 2023 PATFUND NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
8 listopada 2022 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 PATFUND Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
16 maja 2022 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
11 maja 2022 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
17 marca 2022 PATFUND Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
8 października 2021 PATFUND NWZA ws. połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na NC.
16 sierpnia 2021 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 PATFUND Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
24 marca 2021 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
17 marca 2021 PATFUND NWZA ws. uchylenia uchwały nr 8/06/ZWZ/2020 ZWZ z 30 czerwca 2020 roku, zmiany statutu, odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania członków RN.
13 listopada 2020 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
10 sierpnia 2020 PATFUND NWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
30 czerwca 2020 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz powołania likwidatora.
15 maja 2020 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 PATFUND Publikacja raportu za 2019 rok.
10 maja 2019 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.
13 listopada 2018 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 PATFUND Publikacja raportu za 2017 rok.
6 lutego 2018 PATFUND NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
8 listopada 2017 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 PATFUND Publikacja raportu za 2016 rok.
8 maja 2017 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 lutego 2017 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.
13 czerwca 2016 PATFUND Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 PATFUND Początek notowań spółki WAKEPARK (WPK) pod nazwą PATFUND (PFD), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2015 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 czerwca 2015 PATFUND Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
10 listopada 2014 PATFUND NWZA ws. uchylenia uchwały nr 19/6/ZWZ/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r. oraz powołania członków RN.
14 sierpnia 2014 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PATFUND ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
11 czerwca 2014 PATFUND Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PATFUND Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PATFUND Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 PATFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12 czerwca 2013 PATFUND Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 PATFUND Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PATFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 października 2012 PATFUND NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
2 października 2012 PATFUND Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 września 2012 PATFUND Debiut spółki na NC.