OAT

Data Spółka Wydarzenie
29 października 2021 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
16 września 2021 OAT Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 czerwca 2021 OAT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
30 kwietnia 2021 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 OAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 OAT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
22 lutego 2021 OAT Wprowadzenie do obrotu na GPW 315.001 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
31 października 2020 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 OAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
30 kwietnia 2020 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 OAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 OAT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 czerwca 2019 OAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
26 kwietnia 2019 OAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 kwietnia 2019 OAT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 OAT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2018 OAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
16 listopada 2018 OAT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 września 2018 OAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 OAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
30 maja 2018 OAT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 OAT Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4 maja 2018 OAT Dzień ostatniego notowania na GPW 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
26 kwietnia 2018 OAT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
23 kwietnia 2018 OAT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
19 kwietnia 2018 OAT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4 kwietnia 2018 OAT Przydział akcji oferowanych.
3 kwietnia 2018 OAT Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
29 marca 2018 OAT Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
28 marca 2018 OAT Zakończenie procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
27 marca 2018 OAT Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
19 marca 2018 OAT Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.