MERIT

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2023 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
20 czerwca 2023 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
12 maja 2023 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 MERIT Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
29 grudnia 2022 MERIT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2022 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2022 MERIT Publikacja raportu za 2021 rok.
20 maja 2022 MERIT NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian statutu.
13 maja 2022 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
9 lutego 2022 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 MERIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
14 maja 2021 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 MERIT Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2020 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
21 maja 2020 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2020 MERIT Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
19 marca 2019 MERIT Publikacja raportu za 2018 rok.
22 stycznia 2019 MERIT NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2018 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
12 października 2018 MERIT NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
19 marca 2018 MERIT Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 lipca 2017 MERIT NWZA ws. zmiany nazwy rozdziału II statutu oraz zmiany statutu.
15 maja 2017 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 MERIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
17 marca 2017 MERIT Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
22 czerwca 2016 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, dalszego istnienia spółki, nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D i E do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E.
20 maja 2016 MERIT Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 MERIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
2 czerwca 2015 MERIT Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
23 czerwca 2014 MERIT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz powołania członków RN.
2 czerwca 2014 MERIT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MERIT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MERIT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 MERIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
24 maja 2013 MERIT Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 MERIT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MERIT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
24 sierpnia 2012 MERIT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 sierpnia 2012 MERIT Debiut spółki na NC.