MAXIMUS

Data Spółka Wydarzenie
6 listopada 2020 MAXIMUS Publikacja raportu za II, III i IV kwartał 2019 roku.
5 grudnia 2019 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
6 listopada 2019 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 MAXIMUS Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 września 2018 MAXIMUS NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
12 czerwca 2018 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
15 maja 2018 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
9 kwietnia 2018 MAXIMUS Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 MAXIMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MAXIMUS Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
22 maja 2017 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
15 maja 2017 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 MAXIMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
19 maja 2016 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok 2015.
13 maja 2016 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 lutego 2016 MAXIMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 MAXIMUS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 czerwca 2015 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
4 maja 2015 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 lutego 2015 MAXIMUS Publikacja raportu za 2014 rok.
6 lutego 2015 MAXIMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 listopada 2014 MAXIMUS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
21 listopada 2014 MAXIMUS Scalenie akcji w stosunku 10:1.
14 listopada 2014 MAXIMUS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
7 listopada 2014 MAXIMUS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
3 listopada 2014 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MAXIMUS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 13/2012 i 14/2012 ZWZ z dnia 06.06.2012r oraz zmiany statutu.
5 maja 2014 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MAXIMUS Publikacja raportu za 2013 rok.
3 lutego 2014 MAXIMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
4 listopada 2013 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 sierpnia 2013 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 MAXIMUS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
19 lutego 2013 MAXIMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 stycznia 2013 MAXIMUS Publikacja raportu za 2012 rok.
5 listopada 2012 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
2 sierpnia 2012 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 czerwca 2012 MAXIMUS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od MAXIMUS S.A.
7 maja 2012 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 MAXIMUS Publikacja raportu za 2011 rok.
1 lutego 2012 MAXIMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 listopada 2011 MAXIMUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
2 sierpnia 2011 MAXIMUS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
9 czerwca 2011 MAXIMUS WZA
10 maja 2011 MAXIMUS Publikacja raportu na 2010 rok.
4 maja 2011 MAXIMUS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
22 lutego 2011 MAXIMUS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.