LASERMED

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
13 sierpnia 2023 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
14 maja 2023 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 LASERMED Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
13 sierpnia 2022 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
18 lipca 2022 LASERMED NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2022 LASERMED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
24 czerwca 2022 LASERMED Dzień pierwszego notowania na NC 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
27 maja 2022 LASERMED Publikacja raportu za 2021 rok.
14 maja 2022 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 LASERMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 LASERMED Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 listopada 2020 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 LASERMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych, pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
9 sierpnia 2020 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 LASERMED Publikacja raportu za 2019 rok.
10 maja 2020 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
9 lutego 2020 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
10 listopada 2019 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
10 sierpnia 2019 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 LASERMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
11 maja 2019 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 LASERMED Publikacja raportu za 2018 rok.
10 listopada 2018 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 LASERMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2017.
11 maja 2018 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
16 marca 2018 LASERMED Publikacja raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 LASERMED Split akcji w stosunku 1:10.
10 listopada 2017 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 LASERMED ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2016 r.
31 maja 2017 LASERMED Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 LASERMED NWZA ws. pokrycia straty za 2011 r.oraz wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.
10 lutego 2017 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 LASERMED ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2015 r.
1 czerwca 2016 LASERMED Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 LASERMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2015 LASERMED Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
2 grudnia 2014 LASERMED Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
1 grudnia 2014 LASERMED Scalenie akcji w stosunku 9:1.
24 listopada 2014 LASERMED Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
18 listopada 2014 LASERMED Pierwszy dzień notowań na NC 173.566 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
18 listopada 2014 LASERMED Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 listopada 2014 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 LASERMED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, scalenia akcji, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
22 maja 2014 LASERMED Publikacja raportu za 2013 rok.
13 maja 2014 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LASERMED Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 LASERMED Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 sierpnia 2013 LASERMED NWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
27 czerwca 2013 LASERMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
14 maja 2013 LASERMED Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 LASERMED Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 LASERMED Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 LASERMED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 sierpnia 2012 LASERMED Debiut spółki na NC.