KKHERBAL

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2020 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 KKHERBAL Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
6 maja 2019 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
9 kwietnia 2019 KKHERBAL Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 KKHERBAL Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
4 grudnia 2017 KKHERBAL Dzień pierwszego notowania na NC 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2017 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
29 maja 2017 KKHERBAL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 stycznia 2017 KKHERBAL Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
14 listopada 2016 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
4 czerwca 2016 KKHERBAL Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
11 czerwca 2015 KKHERBAL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 KKHERBAL Pierwszy dzień notowań na NC 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 lutego 2015 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
20 października 2014 KKHERBAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2014 KKHERBAL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 KKHERBAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 KKHERBAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
2 sierpnia 2013 KKHERBAL Pierwszy dzień notowań na NC 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 czerwca 2013 KKHERBAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
15 maja 2013 KKHERBAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
4 kwietnia 2013 KKHERBAL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 KKHERBAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 stycznia 2013 KKHERBAL Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
19 lipca 2012 KKHERBAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lipca 2012 KKHERBAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
16 lipca 2012 KKHERBAL Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 maja 2012 KKHERBAL Debiut spółki na NC.